Internetové společnosti mají plné ruce práce. Do května 2018 se stejně jako firmy z jiných sektorů musí připravit na nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Navíc si ale pro ně Evropská komise připravila ještě lex specialis - nařízení ePrivacy, které řeší ochranu soukromí Evropanů výhradně ve vtahu k elektronickým komunikacím. To vnáší do implementace GDPR nejistotu a v internetovém byznysu zadělává na velké změny.

V přípravě na nařízení o ochraně osobních údajů GDPR patří Seznam.cz ke špičce. Teď ale kromě něj musíte implementovat ještě nařízení ePrivacy. Jak tento souběh zvládáte?

Z důvodů, které zná asi pouze Evropská komise, došlo k představení návrhu nařízení ePrivacy až letos v lednu. Tato norma však ve svém stávajícím znění otevírá řadu otázek a do procesu příprav na GDPR zavádí nové nejistoty. Navíc, pokud Evropská komise naplní svoji ambici a ePrivacy uzavře do května 2018, bude jeho finální verze známá až těsně před vstupem GDPR v účinnost. Firmy se tak snadno ocitnou v situaci, kdy nastavené systémy budou sice odpovídat GDPR, nemusí být ale plně v souladu s finálním zněním ePrivacy. Tato skutečnost je značně problematická, především s ohledem na náklady implementace a povinnosti firem na straně jedné a hrozící sankce v procentech celosvětového ročního obratu na straně druhé.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?