reklama
0 - 0 / 0
Moderní řízení
Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.
Právní rádce
Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí.
reklama

Komentáře

Bankovní identita je pomocníkem státu

Dvanáctý ročník ankety Zákon roku nabízí výběr z pěti legislativních počinů, které měly pozitivní... 
Jan Procházka

Za krádež housek během nouzového stavu už nehrozí drakonické tresty

Nejvyšší soud dostál role sjednocovatele rozhodovací praxe a omezil použití přísnějších sazeb... 
Anna Břenková
reklama
reklama
reklama