Jak tedy bude stabilní a schopná prosazovat zákony. Obnovená sestava, kterou do Strakovy akademie chtěli ještě včera vyslat socialisté, lidovci a unionisté, by však taková nebyla. Podnikatelé také očekávají, že silný kabinet vzejde až z nových voleb.

Hlavně legislativa

Jedním z hlavních úkolů ať obnovené koaliční vlády nebo vlády odborníků by měla být modernizace práva. Jedná se o zákony, které mají usnadnit podnikání a zajistit snadnější vymahatelnost práva. K nejdůležitějším patří nový úpadkový zákon a zákoník práce.
Konkursní zákon, který by měl vyjít vstříc věřitelům a tím i bankám a zavést po americkém vzoru institut reorganizace podniku, se připravuje od roku 2001. Nová vláda by jeho návrh, na kterém se už dohodli experti místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna s Ministerstvem spravedlnosti, mohla mít do dvou měsíců na stole. Podnikatelé, a to i zahraniční, s jeho podobou souhlasí, největším problémem nyní může být odpor komunistů a sociálnědemokratické levice. Ti budou požadovat změkčení zákona.
Protože se nepočítá s možností, že by se zcela novou normou bankroty řídily dříve než od roku 2007, je pravděpodobné, že přijde i překlenovací novela současného zákona. Ta má při konkursech posílit vliv věřitelů na úkor soudců.
Jahn s největší pravděpodobností z vlády odchází. Při prosazování konkursního zákona by ho však mohl nahradit i nový šéf resortu ministra průmyslu a obchodu. Vysliší-li názory podnikatelů, kteří po moderní úpravě konkursů volají již několik let.

Obavy o zákoník práce

Podnikatelé jsou rovněž zastánci liberalizace zákoníku práce, požadují přitom zpružnění pracovních vztahů. Takovou normu prosadit však bude mnohem těžší, ať už nový muž v čele resortu průmyslu bude kdokoliv.
Podnikatelé se také netají obavami, že bez ohledu na složení budoucího kabinetu se změny zákoníku práce nakonec odehrají v režii Ministerstva práce a Českomoravské komory odborových svazů. Pracovní trh pak nebude pružnější, ale naopak svázanější. Tato verze není nepravděpodobná. Spojení sociálnědemokratického ministra práce Zdeňka Škromacha - toho chce ČSSD v kabinetu udržet - a sociálnědemokratického šéfa největší odborové centrály Milana Štěcha může mít větší sílu než jakýkoliv ekonomický ministr.
Podle mnoha podnikatelů by proto bylo moudřejší práce na některých zákonech dokonce zastavit a počkat s nimi na dobu po příštích volbách a na zcela novou vládu. Právě v případě zákoníku práce možná mají i pravdu.
Na slabost obnovené koaliční vlády, ale i případné vlády odborníků upozorňují i ekonomičtí experti. Ti zejména litují odchodu vicepremiéra Jahna a tvrdí, že nový kabinet bude mít natolik slabý mandát, že nebude schopen uskutečnit jakékoliv reformní kroky.
Právě změna pracovního práva měla být natolik rozsáhlá, že se za reformní normu považuje.

Projde vyvlastňování?

Velká očekávání jsou spojována i s novým stavebním zákonem. I ten je připraven. Příznivá zpráva proto je, že ve funkci ministra pro místní rozvoj má zůstat Jiří Paroubek. Na jeho osobě ČSSD trvala v jakékoliv variantě kabinetu. Paroubek chcestavební zákon v následujících týdnech předložit do vlády.
Varující ale je, že při jeho přípravě se objevilo přes tisíc připomínek. To naznačuje, že čtrnáct měsíců zbývajících do nových sněmovních voleb na schválení normy parlamentem vůbec nemusí stačit. Tím spíš, že ji má doprovázet nová úprava vyvlastňování.
Sociální demokraté včera vrátili politická jednání na začátek. Mimo jiné proto, že se politické špičky ČSSD chtěly vzdát resortu průmyslu. Ať už si toto ministerstvo podrží nebo ne, bude ze stolu smetena Strategie hospodářského růstu, kterou připravil vicepremiér Jahn. Tu část ČSSD, ale třeba i šéf Hospodářské komory Jaromír Drábek, kritizovali kvůli neprovázanosti s celkovou hospodářskou politikou státu a absenci jakékoli zmínky o nezbytně nutné podpoře exportu.
Agenda, str. 2 a 3