Jak měnit ústavu, aby vyřešila krizi

Politická krize, kterou se nepodařilo odstranit ani po jednání stran bývalé koalice a jejich noční dohodě, připomíná, že k tomu nejsou ani dostatečně účinné ústavní nástroje. Shodnou se na tom zástupci všech demokratických stran i ústavní experti.
Jan Blahož z ústavu státu a práva například přirovnal české poměry k italským, kde je nutné počítat s tím, že vlády nevydrží dlouho a krize se budou opakovat častěji. Kritický pohled s ním sdílí i Ján Grónský z právnické fakulty Karlovy univerzity.
"Základním "poučením z našeho krizového vývoje" je potvrzení dávno známé skutečnosti, že ústava byla pod tlakem okolností šitá horkou jehlou a navíc poplatná snaze přizpůsobit text konkrétním osobám, tedy Václavu Klausovi jako premiérovi a Václavu Havlovi jako předpokládanému prezidentovi," říká docent Gronský. Připomíná tím, že v české sněmovně je relativně snadné vládu svrhnout, většinu protivládních poslanců přitom nikdo nenutí, aby podpořili vznik vlády nové. Zároveň je obtížné sněmovnu rozpustit a vyhlásit nové volby, které by potřebnou provládní většinu vytvořily.
Jednou z možností, jak pomocí ústavy předejít opakování ústavních krizí, je napodobit německý model "konstruktivního vyslovení nedůvěry", podle kterého lze vládu svrhnout pouze tehdy, když je připravena nová.
"Z hlediska stability mocenských struktur je německý model jistě přitažlivý, avšak u nás bez zcela radikální ústavní reformy neuskutečnitelný. V Německu je spojen s výrazně silnějším postavením kancléře a podstatně slabším postavením prezidenta, než je tomu u nás. Dílčí změna je proto nemožná, a jak známo, u nás se projevuje všeobecná nechuť k jakékoliv ústavní změně, tím spíše ke změněn tak podstatné," vysvětluje docent Gronský.
Za lepší variantu nepovažuje ani menší změnu ústavy, kterou doporučili pravicoví senátoři. Dává možnost poslancům, aby sněmovnu sami rozpustili a tím umožnili předčasné volby. Gronský upozorňuje, že příliš nízká většina potřebná k rozpuštění sněmovny by vedla k neustálému opakovaní voleb. Příliš velká většina nutná pro samorozpuštění by nic neřešila.
Z ankety mezi zástupci parlamentních stran, kterou HN včera uskutečnily, vyplývá, že lidovci a ODS dávají přednost druhé možnosti - ústavní novele, která by umožnila sněmovnu rychle rozpustit. Unie svobody a ČSSD doporučují posílit roli premiéra zavedením "konstruktivní nedůvěry".
Právní experti navíc hodnotí ústavní iniciativy politiků opatrně. "Pochybuji, že politici mají vůli prosadit rychlé rozpuštění sněmovny. Mezi takovým aktem a konáním předčasných voleb musí být dodržena lhůta 90 dnů. A teď si představte, že se v čase silné předvolební kampaně politici musí vzdát svých sněmovních kanceláří, telefonů, peněz na benzin. Takové řešení je čisté, ale nedávám mu moc šancí, i když moje sympatie má," říká soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček.
Opakuje Gronského výhradu, že německý kancléřský systém by vyžadoval větší zásahy do ústavy, a dodává: "Ani jedno řešení však není pro českou politiku samospasitelné. Ono by stačilo, kdyby se v politice ctila racionalita a spolupráce ústavních orgánů a kdyby politici uvažovali v kategorii veřejných zájmů." Šimíček tak upozorňuje, že politici v krizi měli málo ochoty se dohodnout na všeobecně prospěšném řešení.
Podobně situaci hodnotí tajemník senátní ústavní komise Jan Kysela: "Obě varianty by mohly přispět. Obě ale předpokládají korektní většinu, která buď chce nového premiéra, nebo má vůli se sama rozpustit. Bez tohoto přístupu žádná změna ústavy nepomůže."
Docent Gronský však nabízí ještě třetí řešení: "Osobně by se mi zdála nejschůdnější alternativa spojit sněmovnou vynucenou demisi premiéra s možností rozpuštění Poslanecké sněmovny. Prezident by měl po vyslovení nedůvěry nebo odmítnutí vyslovení důvěry vládě dvě možnosti. Mohl by sám rozhodnout, zda demisi vlády přijme, a sám určit, kdo povede vládní věci, dokud nebude ustavena nová vláda. Mohl by také demisi nepřijmout a stávající vládu pověřit, aby dál vedla vládní záležitosti. Současně rozpustí sněmovnu a vyhlásí v ústavně stanovené lhůtě řádné volby."