Stát nemusí Petrcíle platit, řekl soud

Vrchní soud v Praze včera vyhověl odvolání Fondu národního majetku a zrušil rozhodčí nález, jenž státu ukládal zaplatit přes dvě miliardy korun společnosti Petrcíle.
Tato majetková újma měla vzniknout poté, co FNM jednostranně vypověděl smlouvu o další účasti firmě Petrcíle při modernizaci ostravské ocelářské společnosti Nová huť, nyní Mittal Steel Ostrava. Plnění smlouvy bylo totiž spojeno se získáním kapitálového podílu v hutích ve výši až patnácti procent.

Řízení bude pokračovat

"Jsem rád i jako daňový poplatník, třebaže jsme opět na počátku," reagoval po vyhlášení rozsudku právní zástupce FNM Roman Felix. "V tomto okamžiku je důležité, že jsme se zároveň zbavili nebezpečí exekuce, která byla v této souvislosti vůči fondu vyhlášena," dodal.
Tomáš Sokol, právní zástupce Petrcíle, se domnívá, že klient podá dovolání. "Chceme, aby Nejvyšší soud přezkoumal, zda FNM měl právo změnit během arbitráže svého rozhodce, jak se domnívá Vrchní soud," reagoval Sokol.
"Byli jsme vždy přesvědčeni, že právo stojí na naší straně," komentoval včerejší rozhodnutí soudu předseda výkonného výboru FNM Jan Juchelka.
Řízení mezi státem a Petrcíle o opodstatněnosti vypovězení smlouvy tak bude pokračovat a prakticky se vrátí o rok zpátky, opět před Rozhodčí senát, ale s nově jmenovanými arbitry, na nichž se obě strany musí shodnout.

Fond nemůže akcie prodat

Do doby vyřešení sporu nemůže FNM akcie Nové huti jím vázané prodat většinovému vlastníkovi, ostravské ocelářské společnosti. Nemůže proto ani inkasovat platbu ve výši tří miliónů dolarů, jak vyplývá z kupní smlouvy mezi ním a společností LNM Holdings, která novou huť převzala.
Kauza Petrcíle má své kořeny ve způsobu, jaký v roce 1996 zvolila Klausova vláda pro privatizaci domácího hutnictví. Přestože zahraniční studie doporučovaly státu, aby nejdříve silně předimenzované ocelářství restrukturalizoval, integroval, a teprve následně prodával, zvolila postup obrácený. Navíc ještě cestou v té době velmi populární, a to takzvanou manažerskou privatizací.
Pětice vrcholových manažerů Nové huti proto založila společnost s ručením omezeným Petrcíle, získala od Union banky čtyřiapadesátimiliónový úvěr a koupila si jedno procento akcií firmy. Jenže koncem devadesátých let se ukázalo, že splnit kritéria dohody nebude v jejích silách. Souběh celosvětové krize ocelářství, scházející peníze na dokončení klíčové investice do technologie válcování i chyby řízení přivedly hutní společnost do krizového stavu.
Věřitelské banky v čele s americkou IFC začaly naléhat v obavách o své peníze na Zemanovu vládu, aby rychle zasáhla. Tlak bank nakonec vyústil v rozhodnutí FNM smlouvu s Petrcíle v závěru roku 2000 jednostranně vypovědět. Jenže už v březnu ovládla Petrcíle skupina Českomoravská železárenská, na niž přešlo i předkupní právo k budoucím kapitálovým podílům firmy.

Stát s vyplacením otálel

Tito lidé v pozadí s opavským podnikatelem Radimem Masným však neměli do té doby s ocelářstvím, natož s restrukturalizací Nové huti, nic společného. Stát ale příliš otálel s vyplacením zakladatelů Petrcíle, kteří hledali někoho, kdo by je zbavil břemene úvěrů, za něž si procento akcií Nové huti koupili. Nakonec byli svých výkonných funkcí zbaveni, a do huti nastoupil krizový management.
Nové vedení si nechalo zpracovat účetní uzávěrku za rok 1999, z níž vyplynulo, že vlastní kapitál Nové huti poklesl pod základní, což bylo klíčovým důvodem pro jednostranné vypovězení manažerské smlouvy.
Rozhodčí senát však nad rámec původní smlouvy vydal stanovisko o tom, že společnosti Petrcíle tím vznikla značná škoda, což loni akceptoval i Městský soud v Praze.

Jak se vyvíjela kauza Petrcíle

Prosinec 1996 - Fond národního majetku uzavřel se společností Petrcíle smlouvu o účasti na privatizaci Nové huti. Na základě toho koupili manažeři Petrcíle jedno procento akcií firmy.
Březen 2000 - Vláda vyslovila souhlas s odkoupením jednoho procenta akcií Nové huti od Petrcíle za 54 miliónů korun. Den předtím ale zakladatelé prodali Petrcíle Českomoravským železárnám.
Listopad 2000 - Fond národního majetku oznámil, že od smlouvy s Petrcíle odstupuje.
Duben 2004 - Senát rozhodl, že FNM pochybil a že má Petrcíle zaplatit přes dvě miliardy korun.
Listopad 2004 - Městský soud v Praze zamítl žalobu FNM, jenž se domáhal zrušení arbitrážního rozhodnutí.