Počátkem letošního roku byl založen Rozhodčí soud při EACCL (European Association for Commercial and Corporate Law). Provedením registrace u ministerstva vnitra nyní zahájil svou činnost.

Cílem činnosti vytčeným ve stanovách je podporovat právní vědomí podnikatelských subjektů o možnostech alternativních řešení majetkových právních sporů bez nutnosti předložení takového sporu k rozhodnutí obecnému soudu, zejména cestou rozhodčího řízení. Za tímto účelem rovněž sám organizuje rozhodování sporů nezávislými rozhodci.

Vznik Rozhodčího soudu při EACCL iniciovala skupina odborníků na obchodní právo po zkušenostech svých klientů s nízkou účinností a dlouhou dobou trvání řízení před soudy. Vyšším využíváním alternativních způsobů řešení sporů ze strany podnikatelů má být jednak ulehčeno přetíženému soudnictví, jednak usnadněno podnikatelům samotným dovolání se svých práv v co nejkratší době a za nižší poplatky.

Bližší informace o rozhodčím řízení získáte na www.eaccl.com/soud.

Autoři: