jansa-pravniradce ()Prezidentem Rozhodčího soudu při EACCL byl zvolen JUDr. Lukáš Jansa. Jako svůj cíl ve funkci si vytkl rozšíření povědomí české podnikatelské veřejnosti o možnostech rozhodčího řízení při ochraně práv.

JUDr. Lukáš Jansa dosáhl doktorátu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí rovněž jako advokát a věnuje se i vzdělávací činnosti. Hovoří anglicky a německy. Ve svém volném čase se věnuje sportu a psaní esejů.

 

 

(Ostrava, Rozhodčí soud při EACCL)

 

 

 

 

Autoři: