Věřím, že budu mít pravomoc rozhodovat, říká Kohout

Přijetí nabídky sestavit vládu neznamená konec kariéry diplomata, říká dosavadní velvyslanec při Evropské unii Jan Kohout. "Případnou budoucí vládu, kterou bych chtěl vést do řádných voleb, nechápu především jako vládu politickou. Má udělat konkrétní práci na konkrétních tématech a svou misi beru jako dočasný výkon v rámci krizového managementu. Až jej splním, chtěl bych se vrátit do diplomacie. Věřím, že se vrátím."

HN: Půjde o úřednickou vládu typu Tošovského kabinetu, který bude mít pevně stanovené programové body?
Především by měla pokračovat v dlouhodobých projektech, jako je důchodová reforma. Mezi konkrétními tématy bude snížení daní či zákoník práce. Vláda by měla zjednodušit ministerské procedury tak, aby byly co nejméně byrokratické.

HN: Budete vládnout v rámci programu současné vlády?
Některé momenty můžeme převzít. Začne se ale znovu a můžeme se dohodnout i na jiných věcech.

HN: Konvergenční plán pro veřejné finance v programu zůstane?
V roce 2004 se nám podařil dobrý výsledek. Budeme pokračovat zcela určitě.

HN: Už jste hovořil se zástupci jiných stran než ČSSD?
Jsem s nimi v kontaktu.

HN: Optimismus neztrácíte ani po jednání s nimi?
Je to realistický optimismus. Obnovit stabilitu nepůjde za den, protože ani krize nenastala přes noc. Bude třeba dlouho vyjednávat.

HN: Platí stále věta Stanislava Grosse, že budete mít větší pravomoc rozhodovat o personálních otázkách než vaši předchůdci?
Doufám, že to je věta, kterou se podaří i naplnit. Udělám pro to maximum.

HN: Kdo budou ministři?
Chci, aby to byli kompetentní lidé, kteří nebudou podléhat na politikaření.

HN: Budou tam lidé ze současné vlády?
Chtěl bych nechat možnosti otevřené. Proto nemohu říct, ani že tam tam budou, ani že tam nebudou. Každá strana může vybrat určitý počet kandidátů, kteří jsou schopni převzít úřad. Na základě nabídky a po konzultacích se zástupci stran vyberu ministry.

HN: Je nutné ke schválení evropské ústavní smlouvy uspořádat referendum?
Ústava umožňuje, aby smlouvu schválil parlament. To jsem měl na mysli, když jsem chtěl, aby nám ústavní soud řekl, jestli je třeba prostá anebo třípětinová většina.
V tuhle chvíli není mezi jednotlivými stranami konsensus, jestli předkládat smlouvu ke schválení v referendu, nebo parlamentu. Pro mě je důležitější úplně jiná věc - aby občané měli možnost se s ústavní smlouvou seznámit, aby věděli, co znamená pro ně a pro Českou republiku. Pak se mohou rozhodnout prostřednictvím referenda, nebo svých zvolených zástupců.