Správní soud zastavil činnost politické strany

Nejvyšší správní soud včera pozastavil činnost politické strany Strana svobodných severu proto, že opakovaně nepředložila úplné výroční finanční zprávy Poslanecké sněmovně.
Rozhodnutí správního soudu o pozastavení činnosti politické strany z Liberce je důležité proto, že Ministerstvo vnitra navrhlo ze stejných důvodů soudu rozpuštění nebo pozastavení činnosti u dalších osmnácti malých politických stran.
Soud rozhodl o pozastavení činnosti proto, že předkládání výročních zpráv je zákonnou povinností, která má umožnit veřejnou kontrolu financování politických stran. "Soud vycházel z toho, že politické strany jsou privilegované právnické osoby, které sehrávají rozhodující funkci v politickém systému České republiky a významu tohoto postavení proto nutně odpovídají i zákonné povinnosti," uvedla vedoucí kanceláře soudu Dana Nevrklová.
Speciální sedmičlenný volební senát Nejvyššího správního soudu bude rozhodovat o rozpuštění deseti politických stran. Nejznámější z nich je Československá strana socialistická, dalšími pak například Hnutí za prosperitu Brna nebo Republikáni.
Ministerstvo vnitra navrhlo rozpustit tyto strany proto, že nepředkládaly opakovaně své výroční zprávy a mají už pozastavenu činnost. Strany navíc nevyužily ani roční lhůty, aby svou chybu napravily.
U dalších osmi politických stran, jako je například Helax - Ostrava se baví, Pravá alternativa nebo Sdružení nájemníků Prahy 1, soud rozhodne o pozastavení činnosti.
Z osmdesáti politických stran a hnutí splnilo v roce 2003 svoji povinnost předložit zprávu o svém hospodaření šedesát osm. Více než třetina neparlamentních politických stran byla podle přiznání za rok 2003 v situaci, kdy jejich dluhy byly vyšší než výše jejich majetku.
V České republice bylo ke konci loňského roku aktivních 63 politických stran a 35 politických hnutí. Dalších dvacet stran a hnutí mělo pozastavenu činnost a devět jich bylo úplně zrušeno.

Autoři: Tomáš Fránek