Mlynář končí, jeho resort zřejmě také

Ministerstvo informatiky po dvou letech zřejmě končí. Ministr Vladimír Mlynář (US-DEU) z vlády odchází a do budoucna se s jeho resortem už moc nepočítá. "Pokud dojde k rekonstrukci kabinetu, tak tu takové samostatné ministerstvo nebude," říká místopředseda vlády Martin Jahn.
V sociální demokracii nyní zvažují variantu, že jeho agendu převezme Ministerstvo dopravy. "Určitě by to tak stačilo," míní poslanec ČSSD a bývalý ministr dopravy Jaromír Schling.

Resort zbytečný nebyl

Zrušení ministerstva bude krokem správným směrem i podle prezidenta Hospodářské komory Jaromíra Drábka. "Jde jen o technickou změnu, pro činnost, kterou tento resort vykonává, by naprosto postačoval samostatný úřad, jakým tu byl i v minulosti," tvrdí.
Přesto podnikatelé soudí, že resort odvedl kus práce." Z našeho hlediska se staral o potřebné věci a nelze ho zrušit bez náhrady. Jeho agendu musí někdo převzít, není jen možné jásat, že se ušetří nějaké peníze," říká předseda Sdružení podnikatelů ČR Bedřich Danda.
Také ve firemním sektoru převládá názor, že by někdo měl nad komunikačními technologiemi bdít. Jiří Devát, generální ředitel českého zastoupení společnosti Microsoft, považuje rušení ministerstva a jeho převedení pod jiný resort za nešťastné. "Ať politici říkají cokoli, všichni musí mít zájem na rozvoji informačních technologií. Je to velmi silná součást ekonomiky a ve chvíli, kdy na ni nebude dohlížet instituce na úrovni ministerstva nebo Úřadu vlády, to může mít negativní dopad na celý segment," tvrdí Devát.
Podobný názor zastává předseda představenstva největšího tuzemského výrobce počítačů Autocont Vlastimil Palata: "Ministerstvo informatiky je prostě potřeba. Ukazuje dalším resortům, jak zefektivnit některé procesy, mimo jiné i v komunikaci mezi nimi a občany. Bez existence této instituce se můžeme dočkat rozpadu myšlenky e-governmentu," říká. Ministerstvo podle něj odvedlo slušný kus práce, na kterém je možné dál dobře stavět.
Rovněž podle Vladimíra Smejkala, spoluautora některých zákonů, které ministerstvo prosazovalo, může zrušení instituce časem přinést komplikace při elektronizaci státní správy. "Resort dokázal prosazovat jednotné standardy. Když se zavře, tak se snadno může stát, že občané sice dál budou moci podávat spousty dokumentů elektronicky, ale na každém úřadě se to bude dělat jinak," varuje.

ODS: Okamžitě zrušit

Tisková mluvčí ministerstva Klára Volná připomíná úspěchy: prosazení elektronizace při zadávání veřejných zakázek a novelu zákona o občanských průkazech o něž také bude možné zažádat elektronicky a správní řízení na dálku. Nebo novelu zákona o správních poplatcích, kdy v případě podání přes počítač budou odpuštěny některé poplatky.
"Podle našeho názoru prostě musí Ministerstvo informatiky někdo převzít. Má nezastupitelnou funkci a pokud by jeho úlohu převzalo opět Ministerstvo dopravy, byl by to krok zpět. Vždyť před několika lety jsme se z něj vyčlenili," míní Volná.
"Okamžitě zrušit bez náhrady. K tomu, aby se státní správa dál digitalizovala, přece stačí odbory v jednotlivých resortech s malým zastřešením někde na Úřadu vlády," tvrdí naopak poslanec ODS Martin Říman.
Nedávné vytvoření resortu považuje jednak za podlehnutí módnímu trendu a jednak za politické rozhodnutí, kdy bylo potřeba vytvořit funkci pro třetího zástupce US-DEU ve vládě.
"Rušit tento resort ve chvíli, když informační technologie prudce rostou, je totéž, jako zlikvidovat Ministerstvo dopravy v době, kdy se začaly budovat silnice," oponuje Smejkal.