Senát vrátil minulý týden Poslanecké sněmovně novelu zákona o spotřebních daních. Dolní komora Parlamentu nyní může připomínky Senátu přijmout, schválit zákon v původním znění nebo návrh zamítnout.
Novela by měla především zvýšit spotřební daň z tabákových výrobků tak, aby do roku 2007 Česká republika dosáhla minimálních sazeb platných v Evropské unii.

Nové sazby později
Horní komora chce přitom toto zvýšení sazeb oddálit. První zdražení cigaret, asi o šest korun na krabičku, by mělo podle senátorů nastat letos od července místo od června, jak bylo původně navrženo. Další zvýšení sazeb by mělo přijít v dubnu příštího roku místo ledna 2006. Odklad termínů má umožnit výrobcům a prodejcům dostatečnou přípravu na nová pravidla, souvisí i s délkou projednávání novely parlamentem.
Podle agentury ČTK také senátoři z novely navrhli vypustit pasáž, podle níž měli být lidé kvůli nákupu cigaret za nižší cenu než sumu uvedenou na kolku vystaveni pokutě až 100 tisíc korun.
Druhá komora parlamentu také navrhla do novely vrátit ustanovení, podle něhož by pořadatelé plesů nebo venkovských zábav mohli prodávat alkohol, pokud by to tři dny před akcí oznámili celnímu úřadu. Další připomínka se týká malých výrobců vína.
Senát v tomto případě chce, aby nemuseli podávat daňové přiznání, pokud jim nevznikne daňová povinnost.
Součástí této novely zákona jsou však také ustanovení, která se týkají i dalších daní.
Měnit by se tak měl zákon o dani z přidané hodnoty, kde Poslanecká sněmovna navrhuje změnit část týkající se osvobození zdravotnických služeb. Novela by měla podle poslanců zasáhnout i daň z příjmů, kde by se mělo doplnit ustanovení týkající se slev na dani v případě souběhu více investičních pobídek.

Daň z pozemků
Změnit by se měl i zákon o dani z nemovitostí. Poslanecká sněmovna v něm chce ulevit poplatníkům daně z pozemků.
Nedávno totiž došlo k novele, po které zůstal poplatníkem daně nájemce pozemku jen v případě, kdy je tento pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem. Návrh by přitom měl umožnit vlastníkům pozemku se s nájemcem dohodnout a postupovat podle znění zákona platného do konce roku 2004. Daň by tak platil i nadále nájemce.
Senát však chce prodloužit lhůtu, v níž se mají vlastníci pozemku se svým nájemcem dohodnout, kdo daň z nemovitosti za letošní rok bude platit, a to z 90 na 150 dní od účinnosti novely.

Změny v novele zákona navrhované Senátem
Ke zvýšení sazeb by mělo dojít později. Návrh Poslanecké sněmovny měl měnit sazby k datu účinnosti novely a k 1. lednu 2006. Dle horní komory Parlamentu by ke zvýšení mělo dojít od července a od dubna 2006.
Lidé by kvůli nákupu cigaret za nižší cenu než sumu uvedenou na kolku neměli být vystaveni pokutě až 100 tisíc korun.
Pořadatelé plesů nebo venkovských zábav by mohli prodávat alkohol, pokud by to tři dny před akcí oznámili celnímu úřadu.
Z 90 na 150 dní od účinnosti novely se má prodloužit lhůta, v níž se mají vlastní pozemku dohodnout se svým nájemcem na tom, kdo z nich zaplatí daň z nemovitosti za letošní rok.
Malí výrobci vín by nemuseli podat daňové přiznání, pokud by jim daňová povinnost nevznikla.
Zdroj: ČTK
Autoři: Lenka Stuchlová