Originální český přístup k rodině má obsahovat koncepce státní rodinné politiky, jejíž návrh připravuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Do konce srpna jej má předložit vládě. Podle expertů by nový program měl přispět k vytvoření "prorodinné atmosféry" ve společnosti.


"U nás je bohužel v tomto směru určitý deficit. Převládají zprávy, jež referují o nedostatcích rodin, o tom, jak selhávají, jak se rozpadávají, jak nefungují a jak nevznikají. Potřebujeme stimulovat ve společnost hlas a diskusi, která bude podporovat význam rodiny," řekl dnes novinářům šéf skupiny expertů pro přípravu koncepce Josef Zeman z Národního centra pro rodinu.


Národní zpráva o rodině
Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo na dnešní tiskové konferenci novou Národní zprávu o rodině. Podle ní se demografický vývoj posledních let, především pokles sňatků a porodnosti, nepříznivě odráží ve věkové struktuře obyvatelstva a má vážné důsledky pro rozvoj společnosti a státu.


"Současně dochází k proměnám v rodinném životě a v jeho sociálně- ekonomických podmínkách, které mají na tento vývoj zásadní vliv. Jedním z faktorů, které v tomto procesu působí, je nízká institucionální podpora rodiny ze strany státu a především pokles všeobecného společenského respektu k životu rodiny," uvádí se ve zprávě.


Koncepce vládní politiky chybí
Náměstek ministra práce a sociálních věcí Marian Hošek upozornil, že problém přístupu k rodině byl mimo jiné v nedostatku vládního programu. "Vládní politika i obecně politika vůči rodině by se měla stát více koncepční. Vláda činí vůči rodinám určité kroky, ale jejich postup není dobře zacílený. Nemáme jasno v tom, čeho vlastně chceme dosáhnout," sdělil. Vyjasnit by to podle něj měla nová koncepce.


Česká cesta
Podle Zemana experti hledají "českou cestu". "Originalita české koncepce by měla být ve volitelnosti. Dnes české ženy nemají možnost zvolit kroky obvyklé ve vyspělých zemích," prohlásil. Upozornil, že v Česku platí podstatně jiné podmínky i atmosféra pro zaměstnávání žen. "Téměř všechny ženy jsou zaměstnány na celé pracovní úvazky. Nikde jinde v Evropě to není. To je naprostá rarita. Všude v Evropě je to tak, že se postupně opouští celodenní angažovanost na výchově dítěte a žena na několik hodin odchází do zaměstnání. Má k dispozici kvalitní služby i pro děti velmi nízkého věku," zdůraznil Zeman.


Problém české rodiny je podle ředitelky odboru rodinné politiky a sociální práce Michaely Marksové-Tominové ve společenské atmosféře. "V jižních i v severských zemích je společnost vůči rodině tolerantní. Lidé s malými dětmi mohou chodit do restaurací a žít společensky. U nás pořád převládá pocit, že matky s dětmi do tří let mají být zalezlé doma. Na některých obchodech jsou nápisy, že tam nesmíte s kočárkem. Obchodníci to odůvodňují tím, že se obávají krádeží ze strany matek s dětmi. Stává se, že jsou matky s dětmi vyhazovány z výstav," upozornila. Vláda podle ní má v rukou nástroj, jak společenskou atmosféru ovlivnit.

Autoři: