Proč mít elektronický podpis? Skutečně pádných důvodů je zatím jen pár. Majitelé podpisu jej totiž mohou použít pouze v několika případech. Za více než 1700 korun, což je cena příslušného certifikátu na čipové kartě, lze podávat evidenční listy důchodového pojištění nebo přiznávat silniční daň či DPH. V běžném občanském nebo obchodním styku je však certifikát (elektronický podpis) zatím obvykle málo využitelný.
Firmy nebo jednotlivce, kteří mohou s elektronickým podpisem pracovat, totiž lze stále snadno spočítat. Podle zástupců společnosti První certifikační autorita, která jako jediná může v České republice zřídit elektronický podpis, zákazníci v současnosti přibývají kvalifikované certifikáty tempem okolo tisíce za měsíc.

Jak na to?
Zřízení elektronického podpisu vyžaduje chvíli práce s počítačem připojeným k internetu (www.ica.cz) a osobní návštěvu v pobočce První certifikační autority. Jejich síť je poměrně hustá, protože využívá poboček ČSOB a RM-Systému. Osobní návštěva je nutná kvůli ověření identity žadatele o elektronický podpis.
Ke zřízení elektronického podpisu je potřeba předložit elektronickou žádost o certifikát, kterou jste předtím vyplnili na internetu, a další dokumenty, jejichž výčet závisí na tom, zda žádáte o komerční, nebo takzvaný kvalifikovaný certifikát a jeho typy. Ve druhém případě jde o zaručený certifikát ve smyslu zákona o elektronickém podpisu.
Informace o potřebné dokumentaci jsou k dispozici na stránkách společnosti. Certifikát má platnost jeden rok. Návštěva pobočky by podle tvrzení zástupců firmy neměla trvat déle než 15 minut.

Dva certifikáty
"Rozdíl mezi oběma certifikáty je v účelu jejich možného využití, způsobu ověření totožnosti žadatele o příslušný certifikát a tím, kdo může být podepisujícím subjektem. Kvalifikovaný certifikát je striktně řízen zákonem č. 227/ 2000 Sb. a slouží výhradně pro oblast elektronického podpisu, Komerční certifikát je použitelný i pro oblast digitálních podpisů," vysvětluje Josef Makovský z firmy První certifikační autorita.
Cena ročního certifikátu začíná na 580 korunách včetně daně (Komerční certifikát STANDARD) a končí na 1728 korunách i s daní (Kvalifikovaný certifikát COM-FORT, který je na čipové kartě). Klienti ČSOB mohou získat v současnosti certifikát za nižší cenu, případně zcela zdarma.
Pro cenu certifikátu je důležitý způsob jeho uložení. V případě nejlevnější verze je certifikát uložen v počítači majitele, u nejdražší varianty je na čipové kartě, chráněné heslem PIN.
Pro používání čipové karty je ovšem potřeba mít příslušnou čtečku karet. Její připojení k počítači může být několikeré. "Připojení může být přes paralelní, sériový nebo USB port, může být ve formě počítačové karty, může být vestavěna přímo do klávesnice nebo integrována do tělesa počítače, může dokonce nahrazovat disketu a být zasunuta do disketové mechaniky," vysvětluje Makovský.

Kdo ho může používat
Použít elektronický podpis může prakticky každý, kdo k němu má přístup. Protože podpis má právní závaznost, je tedy dobré k němu přistupovat podobně jako například k bankovní kartě a chránit jej před zneužitím.

Fronty například na finančních úřadech by mohly být podstatně kratší, kdyby jejich klienti používali elektronický podpis. Pak by agendu mohli vyřizovat z pohodlí domova nebo kanceláře. Spodní obrázek ukazuje, jak vypadá jeden z kroků při žádosti o zřízení elektronického podpisu prostřednictvím internetových stránek.


Kde se dá používat elektronický podpis:
komunikace s krajskými, městskými či obecními úřady (elektronické podatelny)
podání přiznání daně z nemovitosti, silniční daně a DPH u finančních úřadů
podání Evidenčních listů důchodového pojištění České správy sociálního zabezpečení
komunikace mezi vybranými zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče, plátci pojistného i samotnými pojištěnci
přijímání celních deklarací od celních deklarantů a elektronická komunikace v rámci celního řízení,
podávání žádostí o dávky sociální podpory u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
komunikace s Komisí pro cenné papíry

Odpovědi ze stránek První certifikační:
Co to je testovací certifikát?
Certifikát sloužící k ověření funkčnosti této technologie. K jeho vydání dochází prakticky okamžitě po odeslání řádně vyplněné žádosti na I.CA. Fyzické ověření totožnosti žadatele o certifikát není v tomto případě požadováno. Platnost testovacího certifikátu je 14 dní, po uplynutí této lhůty je automaticky ukončena jeho platnost. Tyto certifikáty jsou neveřejné a jsou vydávány vždy zdarma.
Co to je certifikát STANDARD?
Certifikáty standard představují osobní certifikáty vhodné pro běžné využití. Jsou vydávány fyzickým nebo právnickým osobám na základě řádně vyplněné žádosti o certifikát předané kontaktnímu pracovišti I.CA, současně s předložením požadovaných dokladů pro nezbytné ověření totožnosti žadatele. Délka platnosti těchto certifikátu je vždy závislá na délce použitého kryptografického klíče.
Co to je certifikát COMFORT?
Certifikáty Comfort představují osobní certifikáty, jejichž hlavní odlišností od certifikátů standard je čipová karta, která je součástí této služby. Slouží jako médium k bezpečnému uložení dat pro tvorbu elektronického podpisu a bezpečnému vytváření elektronického podpisu. Tato služba je určena především pro firemní účely, je však poskytována pro fyzické i právnické osoby.
Co to je certifikát pro server?
Certifikáty pro servery jsou určeny pro bezpečnou komunikaci serverů. Jsou vydávány pro fyzické nebo právnické osoby na základě řádně vyplněné žádosti o certifikát, kterou žadatel pro ověření fyzické totožnosti předloží společně s požadovanými doklady totožnosti na kontaktním pracovišti I.CA. Délka platnosti certifikátu pro server je vždy závislá na délce použitého kryptografického klíče.
Autoři: Přemysl Souček