Poslední březnový den je tradičně nejzazším termínem odevzdání přiznání k dani z příjmů za uplynulý rok. Zdaňovací období 2004 sice přineslo větší množství novinek než obvykle, ale v daňovém formuláři se toho na pohled změnilo jen málo. Přibyly dva řádky - jeden zvýhodňuje odboráře, druhý způsobil, že mnoho podnikatelů svou živnost odhlásilo.
Nový řádek s označením 57a je určen pro vyplnění zcela nové nezdanitelné částky zaplacených příspěvků odborovým organizacím. Má tedy smysl jen pro zaměstnance v odborech, kteří si z nějakého důvodu vyplňují daňové přiznání sami.
Řádek s číslem 37a budou vyplňovat podnikatelé, kteří splní kritéria minimálního daňového základu. Zemědělcům, lesníkům, živnostníkům a osobám s příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (advokáti, daňoví poradci, lékaři a další), kteří jsou ve ztrátě nebo nevykážou dostatečně vysoký daňový základ, se stanoví základ pro výpočet daně administrativně.
A to zhruba ve výši, jako kdyby pobírali polovinu průměrné mzdy. Podrobnosti si můžete dočíst uvnitř této přílohy.
Pro podnikatele a další osoby, které musí daňové přiznání vyplňovat, je určitě dobrou zprávou, že se struktura formuláře pomalu ustálila.

Úplně bez papírů to nejde
Již třetím rokem po sobě základní formulář typu B má jen čtyři stránky a tři přílohy. Přílohy není nutné vypisovat všechny, ale jen ty, které se poplatníka týkají.
Formulář je možné si vyzvednout na finančním úřadu nebo stáhnout z internetu. Ministerstvo financí také informačně podporuje podávání přiznání elektronickou formou. Nedá se ale očekávat, že by lidé ve větším rozsahu účtovali se státem bez papírů a od počítače z obývacího pokoje, dokud nebude cenově dostupný elektronický podpis. Bez papírů to nějakou dobu nepůjde, protože finanční úřad vyžaduje s přiznáním i originály nejrůznějších písemností, například potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění.
Poslední březnový den, připadající letos na čtvrtek po Pondělí velikonočním, ale nemusí být nutně posledním termínem odevzdání daňového přiznání. Pokud si někdo najme daňového poradce, prodlužuje se mu lhůta až do 30. června.
Většina podnikatelů, další osoby, které musí podávat přiznání, a většina menších společností si však vyplňují formuláře samy nebo za pomoci účetního. Pro ty však březnový termín platí.
Zpoždění daňového přiznání se nemusí vyplatit. Finanční úřad může neukázněnému poplatníkovi zvýšit daňovou povinnost či uložit pokutu za neplnění povinností nepeněžní povahy.

Termín je nutné dodržet
Platí tedy pravidlo: jestliže si někdo není jistý, zda při vyplňování postupoval správně, je lepší odevzdat tiskopis třeba i neúplný. Později se nedostatky dají napravit opravným či dodatečným přiznáním, ale termín je nutné dodržet. Je dobré nenechávat vyplnění a odevzdání formulářů na poslední chvíli.
Před koncem března se v podatelnách finančních úřadů tvoří značné fronty stejně jako na poštách, protože vyplněné přiznání lze poslat poštou.
Kromě popsaných a nejviditelnějších změn platí pro zdaňovací období 2004 také množství dalších. Pro podnikatele patří k důležitým zavedení nové odpisové skupiny pro administrativní budovy, hotely či obchodní domy s dobou odpisování 50 let, dále zvýšení hodnoty daňově uznatelných reklamních předmětů na 500 korun, znovuzavedení nehmotného majetku a jeho odpisování nebo omezení vstupní ceny pro odpisování osobního automobilu. Právnické osoby poprvé za rok 2004 pocítí snížení sazby daně z 31 na 28 procent.

Přehled důležitých změn

Autor je šéfredaktorem časopisu Finanční management

Autoři: Michal Fialka