Evropská komise navrhuje zavést speciální víza pro občany třetích zemí, kteří žijí v oblastech hraničících s Evropskou unií a pravidelně a především legálně do Evropské unie cestují. Speciální zjednodušená víza by platila pouze pro cesty do příhraničních oblastí sousedního unijního státu, ale nikoli do jeho vnitrozemí. Vízum by bylo vydáváno na dobu jednoho roku a bylo by možné je využít při cestě nepřesahující dobu sedmi po sobě následujících dnů. Dohromady by se občan třetí země mohl v příhraniční oblasti členského státu pohybovat tři měsíce v průběhu každého půl roku. Prozatím se uvažuje, že víza by byla bezplatná a diskutuje se také o možnosti vyčlenit k tomuto účelu zvláštní hraniční přechody.

Komise podobný návrh předložila již v roce 2003, ale nápad byl zamítnut s tím, že není dostatečně ošetřen proti zneužití nelegálními imigranty a zločinci. Nový návrh proto počítá se zavedením pokut v případě jakéhokoliv nedovoleného porušení příhraničního režimu.
Autoři: Petra Čejková