Zákon o střetu zájmů se začal vztahovat i na zastupitele krajů a obcí s rozšířenou působností. Dnešním dnem nabyla účinnosti jeho sporná novela, podle níž budou muset tito volení zástupci zveřejňovat své vedlejší příjmy, podnikání, působení v orgánech firem a majetkové poměry. Uvolnění zastupitelé navíc nebudou moci pobírat odměny za funkce ve firmách, které zřídily nebo majetkově ovládají kraj či město.


Oznámení o podnikání mají zastupitelé odevzdat kontrolnímu výboru zastupitelstva kraje či města do 30 dnů, tedy do konce března. Na oznámení o svém nemovitém majetku mají čas do konce června 2006; stejně tak k tomuto termínu mají oznamovat své vedlejší příjmy, budou je tedy uvádět teprve za letošní rok. Od příštího roku by měla být oznámení oficiálně dostupná i prostřednictvím internetu.


Novela mění pravidla i pro poslance, senátory a členy vlády. Nyní budou muset oznámení do konce června odevzdat i v případě, že by neměli vedlejší příjmy nebo nedostali žádné dary. Pokud by to neudělali nebo v oznámení neuvedli pravdivé údaje, hrozila by jim pokuta až 30.000 korun. Zákon dosud žádné finanční sankce neobsahoval.


Platnost novely se ale chystají kvůli způsobu schválení napadnout zejména pravicoví senátoři u Ústavního soudu. Podle nich norma nemůže platit, neboť ji Senát zamítl. Novela totiž mění i volební zákony, k jejichž přijetí je podle ústavy třeba souhlasu obou parlamentních komor.

Autoři: