iHNed: Pochopili již Češi podle Vás dostatečně funkci Kanceláře ombudsmana?
Nechali jsme si od CVVM udělat průzkum veřejného mínění. Skutečně mě překvapilo, že skóre bylo poměrně příznivé, přestože instituce ombudsmana je tak trochu nekonvenční a vymyká se z tématu státních orgánů a jiných funkcí. Čili se zdá, že naši úlohu pochopili. Dnes jsou podání občanských stížností více kvalifikovaná a více než na začátku cílená do těch oblastí, kde se můžeme realizovat.


iHNed: Do jaké míry "poslouchají" úřady Vaše doporučení?
Jak kdy. Je to velmi individuální. Obecně by se dalo říci, že koresponduji s místními, krajskými a centrálními úřady. Tři z pěti městských úřadů jsou velice komunikativní, obrací se na nás pro radu či pomoc, popřípadě chtějí, abychom je proškolili. Na krajské úrovni je to relativně nejvstřícnější, i když upřímně řečeno, pohybuje se to tam v trochu mně až nepříjemné linii právnických formálních hrátek. Na nejvyšší úrovni je to skoro nejhorší. Zde se setkáme s ministerskými přesvědčeními, že "přes ně vlak nejede", přestože oni dobře ví, jak co dělat.


iHNed: S jakými největšími překážkami se při Vaší práci setkáváte?
Největší překážkou jsou nedostatky v právních předpisech, které nejsou vždy "vykutálené". Dalším problémem je to, že je do jisté míry předpokládáno, že se onen předpis stejně časem změní. Vyvolává to určitý pocit nestability. Každý se snaží dokumentovat, že zákon je špatný a musí se změnit. Jen málokdo pracuje s předpisem tak, aby fungoval bez složitých legislativních úprav.


iHNed: Dostala se některá Vaše rozhodnutí do střetu s politickými či ekonomickými tlaky?
Ne, skutečně ne. Někdy se objeví věci ekonomicko-politicky nepopulární, které mohou být i v celostátním či globálním měřítku a většina z nich se navíc točí kolem peněz. Osobnosti, které jsou v určitých resortech odpovědní za nějaký konkrétní případ, který se jim nezamlouvá, přesto neřeknou: "To nám nedělejte, protože to není populární a stálo by to peníze".


iHNed: Domníváte se, že míra nezávislosti Vaší kanceláře je dostatečná?
Nemám moc rád slovo "nezávislost", především sebe nepovažuji za nezávislého. Každý člověk je totiž určitým způsobem závislý. Ne proto, že by tam někdo působil, ale proto, že jsou okamžiky, kdy např. bilancuji v rozhodnutí podle toho, co bude znamenat, když onen mechanismus zpustím. Rozhodně to není z důvodu, že by na mě někdo působil. Někdy se přistihnu, že uvažuji o věcech pragmaticky, tehdy se držím zpátky, a nebo si připustím, že nepřízeň vůči onomu člověku v původním případě je zjevná a dá se tušit. Asi na tom něco bude, dotyčný člověk v minulosti pravděpodobně někomu něco provedl, takže mu to svým způsobem patří. Proto někdy zvažuji, jak to mám formulovat a zda je správné se do toho opřít.


iHNed: Jak fungují podobné instituce v zahraničí?
Při oficiálních setkáních, kde si poskytujeme výměnu informací o tom, jak to kde funguje, si do jisté míry všichni vzájemně "lžeme". Někde jsou systémy na moje gusto výrazně zpolitizované. Nedávno jsem byl v Rakousku, kde funguje kolektivní orgán spolkového ombudsmana. Jsou tři a každý z nich je reprezentantem jedné silné politické strany, paradoxně dokonce těch vedoucích stran. Ačkoli by měli být monokratický orgán, mají mezi sebou napětí. Dokonce jsem to pocítil sám na sobě, protože haiderovec se odmítl se mnou setkat a "hodil se marod". Někde zase mají ombudsmani hlad po rozhodování. Je to případ postsovětských ombudsmanů, kterých je v současnosti asi devadesát. To jsou signály, které ve mně nevyvolávají dojem, že by to bylo zrovna ideální. Informace o tom, jak to skutečně funguje, jsem se snažil získat od řadových Švédů, jelikož švédský ombudsman je považován za jakéhosi "praotce" všech evropských ombudsmanů. Většina Švédů ani nevěděla, že něco takového existuje, a to tam tato instituce funguje od roku 1805.


iHNed: Termín "ombudsman" je v dnešní době populární. Plánuje se zavedení ombudsmanů pro každou nemocnici, dále se hovoří o zřízení mediálního ombudsmana. Jsou pro Česko tyto modely vhodné?
Pro státní správu v klasickém slova smyslu to nemá cenu nějakým způsobem tříštit. Jestliže si připustím, že smyslem ombudsmanů by měl být ten "minimální program zprostředkovanosti komunikace" a měl by odstranit nedorozumění a z toho pramenící napětí, pak ano. Měl by to být jakýsi smírčí orgán. Člověk si přijde stěžovat k rezortnímu ombudsmanovi a dostane se mu vlastního suverénního rozhodování. S tímto konceptem bych souhlasil.


iHNed: Jedním z nejviditelnějších kritiků Vaší instituce byl Václav Klaus. Myslíte, že jste ho za čtyři roky působení přesvědčil o smysluplnosti Vaší práce?
Nevnímám, že by se to zcela otočilo. Stále přetrvává politická výhrada, že ombudsman je jakási třetí cesta, jak překonat zlo. Je pravda, že naše republika od roku 1990 do roku 2000 byla bez ombudsmana a nic tak hrozného se nestalo. Není to tedy něco, bez čeho nelze žít a bez čeho nejde stát spravovat. Na druhou stranu spoléhat na to, že se věci samy od sebe budou napravovat, je dost naivní. Domnívat se, že všechno obstarají resortní kontrolní orgány, je také dost velkorysé spoléhání, protože resort si vždy vytvoří sebeobhajovací mechanismus. Často se ukáže, že resortní mechanismy spokojně přihlíží tomu, co se tam již léta špatného odehrává. Právě proto, že se to odehrává již léta, nevidí na tom nic špatného. Pro nás je ta výhoda, že přicházíme zvenčí a nic nepovažujeme za předem dané a samozřejmé.


iHNed: A přístup Václava Klause?
Již je to dva roky, co jsem se s ním bavil na toto téma, kdy on si svoje výhrady pozdržel. Od té doby jsme se k tomu tématu nedostali. Faktem je, že teď nastala paradoxní situace, protože já jsem v neustálém kontaktu s krajskými úřady, kde jsou ve velké většině zastoupeni představitelé ODS, od kterých dostávám dokonce i děkovné dopisy. Myslím, že jsme si na sebe zvykli.


iHNed: Podle některých členů ODS jsou peníze zajišťující chod Vaší instituce zbytečné. Kolik stojí provoz Kanceláře ombudsmana?
Zaměstnávám asi 86 lidí včetně provozního personálu a rozpočet máme zhruba 80 milionů korun. Neříkám, že je to málo, ale taky velkou část toho do rozpočtu vracím. Je to nejmenší položka ze státního rozpočtu.


iHNed: Jaké jsou plány Kanceláře ombudsmana v blízké budoucnosti?
Nyní mám v parlamentu dvě zákonné osnovy, které se týkají rozšíření kompetencí ombudsmana. Mým přáním tedy je, aby navrhované změny v Poslanecké sněmovně prošly...