V budově Obvodního soudu pro Prahu 1 se 24.2.2005  konala první z pravidelných tiskových konferencí Soudcovské unie ČR. Čestný prezident SU Jan Vyklický informoval novináře o problémech přípravy novelizace zákona o soudech a soudcích. Soudkyně Městského soudu v Praze Lenka Dolejšová upozornila na sporné stránky schvalované nové úpravy obchodního rejstříku. Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa se vyjádřil k aktuálním otázkám odpovědnosti soudce v souvislosti s řadou případů, k nimž došlo v poslední době a které mj. vyústily v odvolání, rezignaci či v zahájení kárného řízení. Zdůraznil, že existuje nepřijatelná nerovnost státní moci výkonné a soudní, která ústí v nadměrné možnosti exekutivy zasahovat do života justice. Poprvé též byla zveřejněna informace, že v nejbližší době hrozí mimořádná lavina několika set tisíc žalob v souvislosti s vymáháním nedoplatků za veřejnoprávní média. Odhaduje se přibližně stoprocentní nárůst soudních sporů, který by mohl výrazně zkomplikovat činnost celé soudní soustavy.

 

 

(HBT)

Autoři: