Triky dlužníků mohou dostat firmu do problémů

Určité množství pohledávek má zřejmě každá firma. Zdaleka ne každá je ale má komplexně a důsledně ošetřeny. Neošetřené pohledávky přitom bývají častou příčinou firemních problémů a krizí.
Po lhůtě splatnosti začíná rychle klesat pravděpodobnost, že vymožení pohledávky bude úspěšné. Neošetřené pohledávky starší než jeden rok jsou vymahatelné již jen obtížně. Dokonce i tehdy, jsou-li jednoznačně podloženy příslušnými podklady.

Pozor na neplatiče

Ve vztahu k dlužníkům je třeba být velmi pozorný a obezřelý. Řada z nich jsou ostřílenými neplatiči a vědí, jak protáhnout termín úhrady nebo dokonce beztrestně nezaplatit vůbec. To se týká hlavně menších pohledávek. V těchto případech může dlužník (aniž by cokoli podnikal) nechat problém dojít až k soudnímu řízení a při něm podat takzvanou "výtku nedostatku", respektive odpor proti platebnímu rozkazu nebo rozsudku.
Řízení se při přetíženosti českých soudů protáhne a další postup žalujícího (třebaže nakonec úspěšný) by mohl být finančně náročnější než pohledávka. Mnohá věřitelská firma proto boj o pohledávku vzdá, s čímž "profesionální dlužník" počítá. Tento postup přitom bývá účinný u pohledávek až do přibližně patnácti tisíc korun.
Pokud se nevzdáte a budete se soudit dál, mějte na paměti, že dlužníci jsou velmi vynalézaví a nacházejí další a další důvody, proč pohledávku neuhradit.
Jak se bránit? Nejlépe předem. Již při zadání zakázky je dobré přesně definovat, co je jejím předmětem. Více papírování se v tomto případě rozhodně vyplatí. Je-li to jen trochu možné, zajistěte si vždy písemnou objednávku. Čím podrobněji v ní je přitom předmět zakázky definován, tím menší manévrovací prostor má dlužník pro podávání výtek. Jsou-li částky, o něž jde, pro vaši firmu velké, požadujte od klientů zálohy, zpravidla ve výši třiceti procent dohodnuté ceny. U nízkých pohledávek (do pěti tisíc korun) vyžadujte platbu ihned v hotovosti.
Někteří dlužníci uhradí jen část pohledávky a čekají, co na to věřitel. Této metodě sice nelze předcházet, ale můžete jí úspěšně čelit. Částečnou úhradou totiž dlužník pohledávku uznal.

Braňte se posunutí termínu

Často se dlužníci snaží z nejrůznějších důvodů (či pod různými záminkami) přimět věřitele, aby posunul termín úhrady. Buď jim onemocněla účetní, nebo nemají momentálně peníze, protože jim někdo nezaplatil, možností je řada. Někteří neplatiči dokonce nutí věřitele k posunutí termínu s poukazem na konkurenci.
Také proti tomu se lze bránit. Rozdělte zakázku na několik fází a fakturujte každou fázi zvlášť. Pokud dlužník neplatí, nepokračujte v práci nebo v dodávání zboží. Tento postup je ale třeba předem ošetřit ve smlouvě.
Existuje však trik, který je tak nebezpečný, že dostal do problémů i řadu velkých a finančně silných firem. Probíhá asi takto: První objednávky jsou menší (a hrazeny hotově), následující dodávky se fakturují. Také ty odběratel včas zaplatí, mnohdy i před lhůtou splatnosti, čímž sníží ostražitost dodavatele. Pak ale objedná větší množství zboží (nebo větší rozsah služeb) a ještě před uplynutím doby splatnosti vystavené faktury od něj přijde další objednávka. A tyto poslední dvě (někdy i tři) faktury již nezaplatí. A ještě jedna finta. Dodavatel poskytne službu nebo dodá zboží poté, co odběratel zaslal příkaz k úhradě. K placení ale nedojde, protože banka příkaz neprovede. Buď proto, že ho odběratel zase stáhl, nebo proto, že na jeho účtě není dost prostředků.
Nejste-li si jisti, zda zákazníkovi důvěřujete, počkejte s dodávkami až do momentu, kdy budou peníze připsány na váš účet.
Antonín Hodinka se zabývá inkasem pohledávek ve společnosti Creditreform Praha