Lidovecký náměstek Vacek odstoupil

Přesně třiadvacet dní budoval svou kariéru na Ministerstvu vnitra kontroverzní lidovecký náměstek Jiří Vacek. Na včerejší tiskové konferenci oznámil rezignaci na všechny své funkce.
Vacek končí jako náměstek ministra vnitra pro prevenci kriminality i jako předseda KDU-ČSL na Liberecku.
Důvodem rezignace bylo především to, že uváděl nepravdivé informace o dosaženém vzdělání.
Lidovci, díky nimž se Vacek stal začátkem ledna náměstkem, jej nedávno vyzvali, aby odstoupil, pokud se mu nepodaří předložit hodnověrné doklady o vzdělání.
"Stanovil jsem termín pro doložení studia, které po mně strana chtěla, a jelikož jsem zatím studium nedoložil, je normální, že jsem z toho vyvodil důsledky a odstoupil," uvedl Vacek. Proč o svém vzdělání neříkal pravdu a užíval titul inženýr, však neuvedl.
"Nemohli jsme takovou situaci předpokládat, protože jsme o tom, že nemá vzdělání, nevěděli. Nemyslím, že je to naše chyba. Spíš mě udivuje jeho odvaha jít do takovéto funkce tak nevybaven," reagoval na Vackovo odstoupení místopředseda KDU-ČSL Jan Kasal.

Studia bez diplomů

"Politik, který lže a podává o sobě klamavé informace, je donucen veřejností a médii odstoupit, ač rezignovat za takových podmínek není nikde formálně stanoveno. Dá se říci, že se zde pomalu rozvíjí politická kultura," komentuje Vackovo odstoupení politoložka Zdenka Mansfeldová ze Sociologického ústavu Akademie věd.
Přestože Vacek dokončil pouze základní školu, používal do roku 1998 titul inženýr a také tvrdil, že má střední školu v Praze a vystudoval vysokou školu v Německu. Vacek se hájil, že už od roku 1996 nikomu netvrdí, že by měl vyšší než základní vzdělání. Uvedl, že začal studovat průmyslovou školu, ale nedokončil ji a že v německém Darmstadtu navštěvoval večerní kursy na stavbyvedoucího na technické vysoké škole.
Jelikož ale nemá maturitu, nemohl se přihlásit ke studiu jako řádný student. Byl veden jen jako posluchač-host, bez možnosti získat jakýkoliv diplom. V Německu se měla odbývat i jeho kariéra v policejní skupině nasazené proti drogám. Vacek nikdy neřekl, co a kde přesně dělal. V lednu pro HN pouze uvedl, že zveřejněním těchto informací by "mohl i ohrozit životy lidí, s nimiž spolupracoval".

Dřív se nikdo neptal

Na začátku devadesátých let, kdy se Vacek vrátil z emigrace a nastoupil do státní správy, se ho na dosažené vzdělání nikdo neptal. Na ministerstvo byl přijat na základě doporučení. Jan Ruml, tehdejší první náměstek ministra vnitra a jeho nadřízený, dnes říká: "Na první pohled byl výborný, ale později člověk zjistil, že má nějaké osobnostní problémy a že není úplně v pořádku."
"Nemyslete si, že jsem procházel nějakými výběrovými řízeními. Za mnou vždy přišli lidé, kteří měli zájem o moji práci, a požádali mě, abych ji vykonal," potvrdil praxi těsně po revoluci sám Vacek.
V roce 1996 se přišlo na to, že neoprávněně užívá titulu inženýr. Tehdy se Vacek za nepravdivé informace omluvil a zůstal na svém místě. O dva roky později však musel ze služeb Ministerstva vnitra odejít. Jedním z důvodů byl i neoprávněně užívaný titul.