Více než 40 procent hrubého domácího produktu Evropské unie souvisí s obory, kterých se týká právo duševního vlastnictví. Podle studie Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) z roku 2019 tato odvětví představují většinovou část obchodu EU se zbytkem světa, tvoří totiž až 96 procent výrobků vyvážených z unie. Ochránit tak svou značku, výrobky či služby je pro firmy stále důležitější.

Ochranné známky na území unie upravuje Nařízení o ochranné známce Evropské unie. Podle něj mají známky zaregistrované v EU právní ochranu na území všech členských států. Jenže když některý ze států ze společenství vystoupí, ochrana na jeho území zaniká. Spojené království odešlo z Evropské unie již na konci ledna 2020, po celý zbytek roku běželo ale přechodné období, a v Británii tak stále platily unijní předpisy. S koncem roku ovšem skončilo i toto přechodné období. Otázkou tedy je, jak je to nyní s ochranou nebo zastupováním přihlašovatelů ochranných známek EU v Británii.

Jasná pravidla měla určit obchodní dohoda mezi Británií a EU. Jenže jednání nebyla dlouho úspěšná a k dohodě dospěly unie se Spojeným královstvím teprve krátce před koncem roku. I proto Británie s cílem pomoci svým podnikům připravit se na brexit vypracovala právní předpisy, které vstoupily v platnost k 1. lednu 2021.

Ochranné známky

Okamžikem skončení přechodného období tak Úřad průmyslového vlastnictví pro Spojené království (UKIPO) naklonoval všechny již zapsané unijní ochranné známky do nových registrací ochranných známek Spojeného království. Nová registrace je srovnatelná s národní ochrannou známkou Spojeného království a vlastník již zapsané unijní ochranné známky nemusí prakticky nic řešit.

Nová registrace vznikne v Británii automaticky bez jakýchkoli nutných kroků a nákladů a je zcela nezávislou ochrannou známkou Spojeného království, kterou lze napadnout, postoupit, licencovat nebo obnovit nezávisle na původní ochranné známce EU. Ponechává si nicméně dále své stávající registrační číslo, před ním se ale objeví ještě UK0009, aby se dalo číslo snadno identifikovat jako britská národní ochranná známka.

Všechny vlastnosti ochranné známky EU nicméně zůstávají v nové britské ochranné známce zachovány. Pokud má EU známka například prioritu již od 1. 9. 2006, ochranná známka v Británii bude mít tuto prioritu také. Britské úřady nebudou o těchto nových registracích vydávat žádná speciální osvědčení, vlastníci ale budou mít přístup ke všem informacím on-line.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?