Nová pravidla pro oddlužení platí rok a čtvrt a pro lidi s vícečetnými exekucemi představují cestu, jak se dostat z exekuční pasti. Projít oddlužením mohou třemi způsoby. V ideálním případě splatí pohledávky v plné výši. Při zrychlené variantě během tří let uhradí věřitelům alespoň 60 % dluhů. Ale nejvyužívanější možnost, která se stala loňskou novelou mnohem prostupnější, je během pěti let splatit věřitelům alespoň tolik, kolik činí hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, tedy dohromady s touto odměnou měsíčně postrádat 1989 Kč. Pokud se dlužníkovi během této doby podaří splatit víc než 30 % dluhu a neporuší žádná pravidla oddlužení, je úspěšně oddlužen. Nově je ale možné projít procesem oddlužení i v případě, kdy této hranice nedosáhne. Soud v takovém případě zváží, jestli se dlužník opravdu snažil své závazky splatit, a podle toho rozhodne o úspěšnosti, nebo neúspěšnosti oddlužení.

Místopředseda ústeckého krajského soudu Tomáš Zadražil potvrzuje, že úmysl zákonodárce rozšířit možnost oddlužení pro další skupiny dlužníků byl naplněn. "V poměrech našeho soudu ve druhém pololetí loňského roku vzrostl nápad dlužnických insolvenčních návrhů víc než dvojnásobně. Letos se pohybujeme zhruba na jeden a půl násobku počtu věcí před novelou," odhaduje Zadražil. Celorepubliková čísla dostupná v insolvenčním rejstříku dokládají, že oproti druhému pololetí loňska zájem o vyhlášení osobních bankrotů mírně klesl už v prvních třech měsících roku. Od dubna, kdy začaly platit pro dlužníky úlevy v odkladu povinnosti podat na sebe insolvenční návrh, se počty dostaly zhruba na úroveň předchozích dvou let a teprve od prázdnin opět pozvolna stoupají.

Výsada, která není pro každého

Celkově ministerstvo spravedlnosti za loňský rok napočítalo necelých 29 tisíc návrhů. Podařilo se tím zvrátit setrvale klesající trend žádostí o osobní bankrot, který započal už v roce 2014. Podle Ondřeje Zezulky z oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy resortu spravedlnosti se tak naplnila predikce, která je projektována na kapacity soudů. "Účelem novely nikdy nebylo zavést neomezené a příliš široké brány oddlužení až dluhové amnestie pro všechny dlužníky. Je potřeba to chápat jako výsadu, na kterou dosáhnou jen ti poctiví a schopnější dlužníci," odmítá Zezulka hlasy volající po tom, aby práh pro vstup do oddlužení byl nastaven ještě níž. Po tom volají některé neziskové organizace. Například Institut prevence a řešení předlužení by vzhledem k počtu lidí v exekucích viděl jako optimum alespoň 100 tisíc insolvenčních návrhů ročně, tedy zhruba osm tisíc měsíčně. Reálná čísla tak zůstávají dalece za jejich očekáváním.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?