Takzvané chytré smlouvy neboli smart contracts jsou dnes často zmiňovány jako revoluční nástroj, který v budoucnu změní skladbu práce právníků. Smluvním stranám může tato technologie zaručit vymahatelnost práva bez složitých tahanic a soudních sporů. Vše se děje na úrovni výrokové logiky.

"Chytrou smlouvu nelze vnímat jako listinu zachycující vůli stran, ale jde o počítačový algoritmus. Ten se vykoná, pokud jsou k tomu splněny předem známé, neměnné a transparentní podmínky," popisuje partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal Jiří Ctibor.

Nejde přitom o hudbu daleké budoucnosti. Už před čtyřmi lety se tímto způsobem realizovalo financování obchodu s máslem z Irska na Seychely.

V zásadě platí, že jakmile jsou splněny určité podmínky chytré smlouvy, například zboží dorazí do přístavu, očekávaná částka je připsána na účet, nebo marně vyprší dojednaná lhůta, dojde automaticky k vyvolání reakce. Tou může být opět cokoliv od uvolnění zásilky k další přepravě přes směnu peněz na bitcoiny až třeba po odeslání datové zprávy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

V době, kdy je za chytré označováno kdeco, od karantény až po internetovou přípojku, může toto adjektivum vzbuzovat nedůvěru. Přitom však právě v rizikovém prostředí, kde si smluvní strany nedůvěřují a kde hrozí nesplnění závazku, je tento automatizovaný výkon smlouvy bez lidského zásahu zárukou, že nikdo nepřijde zkrátka. Navíc šetří čas a peníze. Obchod nevyžaduje prostředníka, který by jej zajišťoval.

Vhozením mince uzavřete smlouvu

Jako jednoduchý příklad k pochopení principu chytré smlouvy poslouží automat na občerstvení. Po vhození požadovaného obnosu dojde buď k vydání nápoje, nebo k vrácení peněz. Program běžící v elektronice automatu kontroluje váhu a počet mincí, porovnává ji s placenou sumou, provádí vrácení přeplatků nebo případné stornování obchodu, ukáže-li se, že zásoby jsou vyčerpané nebo si zákazník nákup včas rozmyslí. Takový algoritmus lze považovat za chytrý kontrakt, který uzavírá smlouvu garantující komukoliv s dostatkem mincí získání pití.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?