Pobírat ošetřovné i na starší dítě na prvním stupni po dobu delší než devět dnů představovalo pro rodiče během jarní vlny koronavirové krize způsob, jak se vypořádat s narychlo uzavřenými školami a školkami. S dětmi mohl jeden z rodičů zůstat doma po celou dobu zrušené výuky za poměrně štědrých podmínek. Zpětně se ale ukazuje i odvrácená strana mince této státní pomoci.

Připomeňme, že vláda tehdy ve stavu legislativní nouze významně vylepšila podmínky čerpání této dávky nemocenského pojištění. Dočasně zrušila věkovou hranici dítěte na třináct let, odpadl časový limit devíti dní, respektive u samoživitelek 16 dní, po které bylo možné ošetřovné pobírat, a zvedla se i výše vyplácené dávky. Místo jindy běžných 60 procent se tato hranice posunula na 80 procent mzdy.

Jenže rodiče starších dětí, kteří s nimi zůstali doma na ošetřovném, mohou za určitých okolností přijít o část dovolené. Zatímco u dítěte do deseti let se doba strávená ošetřováním považuje za výkon práce a vzniká během ní právo na dovolenou, na staršího potomka sice rodič mohl čerpat podporu v podobě ošetřovného, ale tato doba se mu do výkonu práce nezapočítala.

"Striktně gramatickým výkladem je nutné dospět k závěru, že péče o dítě, které již věku 10 let dosáhlo, není překážkou v práci, která by zaměstnance omlouvala z nepřítomnosti na pracovišti. Ačkoliv je v tomto případě zaměstnanci přiznán nárok na ošetřovné, pro účely výpočtu dovolené se nepovažuje za výkon práce," potvrzuje Andrea Hámorská z advokátní kanceláře Dentons Europe.

Stejný výklad zastávají odbory i ministerstvo práce a sociálních věcí, které právní úpravu připravilo. "Účelem opatření bylo finančně přispět rodičům, kteří v důsledku uzavření školy z důvodu mimořádného opatření při epidemii pečovali o děti do věku 13 let. Zaměstnavatel by měl poskytnout pracovní volno, ale doba uvedené péče se pro účely dovolené neposuzuje jako výkon práce," potvrzuje Michaela Buchtová z tiskového oddělení ministerstva.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?