Dubnový rozsudek Nej­vyššího správního soudu týkající se výplaty pomoci v hmotné nouzi1 💬 potěší srdce každého daňového poplatníka, jakož i správce státního rozpočtu. V projednávané věci byl stěžovatelem muž středního věku s trvalým pobytem na městském úřadu, jinak se zřízenou a používanou datovou schránkou, který reálně žije toulavým životem na území celé České republiky i Evropy. Stěžovatel pobývá v provizorních podmínkách na různých místech, příležitostně si přivydělává sekáním zahrad, přičemž na jednom místě se zdržuje jen krátkodobě.

Stěžovatel se u Nejvyššího správního soudu a předtím u Krajského soudu v Ostravě domáhal zrušení rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce − Krajské pobočky v Ostravě ve věci jeho zamítnutých žádostí o sociální dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Konkrétně šlo o příspěvek na živobytí podle § 21 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi a mimořádnou okamžitou pomoc podle § 36 odst. 1 téhož zákona.

V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud přinesl vodítko, jak v případě "dobrovolného tuláctví" vyčíslit oprávněné náklady na živobytí a jak vůbec v těchto případech provést objektivní a prozkoumatelné sociální šetření.

Právo na toulání

Nejvyšší správní soud souhlasí se stěžovatelem, že nemá povinnost nikde bydlet: "[Stěžovatel] má právo se toulat, přesouvat se z místa na místo (pokud se zdržuje tam, kde to je dovoleno, a neporušuje práva, typicky vlastnická, jiných lidí, případně u nich pobývá s jejich souhlasem) a žádné trvalé bydliště v běžném smyslu slova, jež by odpovídalo nynějšímu většinovému způsobu života v Česku, mít nemusí."

Nejvyšší správní soud zdůrazňuje, že absence bydliště nemůže být sama o sobě dostatečným důvodem pro nepřiznání příspěvku na živobytí podle § 21 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. V projednávaném případě provedl úřad práce sociální šetření na místě, které stěžovatel uvedl ve své žádosti o příspěvek na živobytí − na zahrádce za palestinskou ambasádou v pražském Suchdole.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?