Nová vlna podvodů se snaží z obětí vylákat přeplatek z nekrytých nebo rovnou falešných šeků. Ty jsou tištěné na skutečném šekovém podkladě s bezpečnostními znaky a dokážou oklamat i ostřílené pokladníky v bankách. Často je do podvodů zapojeno i více osob, aby scénář vypadal věrohodněji. Ty si pak rozdělí role, u kterých se předpokládá, že mezi nimi bude probíhat finanční vyrovnání. Vystupují třeba jako věřitel a dlužník nebo jako bývalý manžel a manželka.

Jak to probíhá?

Terčem podvodů jsou společnosti navyklé obchodovat s partnery za oceánem. Mohou to být dodavatelé zboží i nejrůznějších služeb. Známy jsou ale už i případy, kdy se obětí stala právní kancelář.

Advokátní komora dokonce zaznamenala účelově vytvořené webové stránky advokátní kanceláře, kterou podvodníci použili k zakrytí své protiprávní činnosti. Svým členům proto komora sepsala soubor dvaceti nejčastějších varovných signálů, podle kterých mohou rozpoznat, že s transakcí nebude vše úplně v pořádku.

Zmiňuje třeba okolnosti, že klient naléhá, aby práce byla hotova těsně před státním svátkem, kdy jsou banky uzavřeny, šek nebo bankovní směnka jim dojde v obyčejné obálce bez průvodního dopisu, nebo je na cenném papíru uvedeno jméno subjektu, který − jak se zdá − s případem vůbec nesouvisí. Zpozornět by ale adresáti takové zásilky měli především v případě, když je částka platby jiná, než měla být, nebo se změnila na poslední chvíli bez jakéhokoliv vysvětlení.

"V Americe je platba tímto způsobem běžnou záležitostí, která nevzbuzuje pochybnosti," vysvětluje partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal Jiří Ctibor. Princip podvodu tkví v tom, že příjemce dostane neočekávaně šek na vyšší částku, než jakou očekává. A to i přesto, že si předtím strany ujednají platbu jiným způsobem, v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem. Rozdíl oproti domluvené sumě pak podvodník promptně požaduje vrátit nazpět v hotovosti.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?