Ústavní soud: Právo na odpověď se vztahuje i na internetové zpravodajství

Přestože tiskový zákon upravuje pouze periodický tisk, v případě práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení jej lze podle výkladu Ústavního soudu analogicky aplikovat i na internetové zpravodajství.

Ústavní soud tak vyhověl stížnosti znalce, který se u obecných soudů neúspěšně domáhal uložení povinnosti zveřejnit dodatečné sdělení a odpověď na článek, který o něm publikoval zpravodajský server Novinky.cz.

Nižší soudy dospěly k závěru, že tiskový zákon nelze na internetový deník aplikovat, protože by se jednalo o jeho nepřípustný rozšiřující výklad. Podle ústavních soudců by ale bylo nepřijatelné, kdyby stát neposkytl ochranu před dehonestací osoby jenom proto, že k ní nedošlo formou tiskoviny. V oblasti internetu přitom může být takový útok ještě závažnější vzhledem k jeho všeobecné dostupnosti a sledovanosti.

Soud uvedl, že "lze analogicky využít právních institutů, které mají obecnou povahu, nejsou vázány výlučně na určitý typ informačního média a jsou způsobilé takovou ochranu poskytnout".

Zároveň upozornil, že jde-li o evidenci, registraci, vydávání a podobně, tiskový zákon na vydavatele internetového obsahu aplikovat nelze.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?