Za vzor ostatním zemím, jak právo vydavatelů promítnout do domácí legislativy, může sloužit Francie. Může ukázat, čemu se vyhnout nebo co naopak zdůraznit, aby byl cíl směrnice naplněn. Ve vydavatelském odvětví je tímto cílem především dosáhnout spravedlivé finanční kompenzace pro vydavatele od těch subjektů, které bezlicenčně přebírají vydavatelský obsah a zařazují jej do svých dalších služeb, které jim přenáší příjmy. Takové obchodní modely uplatňují nejen digitální platformy, ale také některé firmy provádějící bez smlouvy s vydavateli komerční monitoring obsahu tisku a další prostředníci, kteří s obsahem obchodují. Francouzská zkušenost ukazuje, že nejobtížnější bude prosadit právo vydavatelů vůči digitálním platformám, které mají na trhu vyhledávacích nebo agregačních služeb dominantní postavení. Národní implementace práva by proto měla s touto dominantní rolí platforem počítat a snažit se transponovat právo vydavatelů tak, aby jeho prosazení automaticky nespadlo do hospodářsko-soutěžního sporu o dominantní postavení digitálních platforem, jak ukazuje nejen francouzský, ale také australský příklad.

Je zřejmé, že jednotliví vydavatelé nemají dostatek možností, jak samostatně čelit dominantním platformám, které se budou od nich snažit získat bezplatné licence. Účinnějším prostředkem je proto kolektivní správa jejich práv, na jejímž základě bude možné jednat s uživateli obsahu hromadně. V tomto případě je ovšem třeba uvážit vhodnost jednotlivých forem kolektivní správy. Jako nejlepší varianta se jeví povinná kolektivní správa. Ta by měla být právě ale jako nejsilnější užívána jen tam, kde je to nezbytně nutné, kdy je užití obsahu hromadné, zahrnující všechen obsah, který je v danou dobu k dispozici. Takovým případem jsou vyhledávací služby a zobrazování jejich výsledků. Naopak v případě dalších služeb, jako jsou například agregační, je vhodné zvolit volnější formu, kterou je třeba rozšířená kolektivní správa. Třeba u agregačních služeb, kde jsou média vytvořená na jejich základě přímou konkurencí vydavatelům, je vhodné vydavatelům umožnit vyšší volnost, mimo jiné dát jim možnost odmítnout zařazení konkrétního obsahu do agregačních služeb.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?