Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

řada z vás už jistě uvažuje o letní dovolené, přemýšlí nad tím, jestli ji stráví v tuzemsku, nebo v zahraničí. Zatím to vypadá, že ani letos mnohá přímořská letoviska nezůstanou turistům zapovězena. Ať už doma nebo za hranicemi, půjde hlavně o to, načerpat nové síly do nelehkého období.

Na prahu krize

Jak se ukázalo v průběhu námi pořádaného webináře Dluhy v časech koronaviru, ekonomická krize je za dveřmi a odborníci se shodují, že nebude mít krátkého trvání. A co víc, české firmy nejsou zvyklé řešit své problémy s penězi včas, aktivně a snažit se s věřiteli najít společnou řeč. Proto také insolvenční řízení nekončívají zrovna šťastně. Ale i v tomto ohledu se blýská na lepší časy. Změnu by mohla přinést implementace evropské směrnice o restrukturalizačním rámci do tuzemského práva.

Návraty do práce

Dopadům koronavirové pandemie se věnujeme i v rubrice Byznys. Podniky totiž s návratem lidí do práce přijímají nejrůznější opatření, například přistupují k preventivnímu měření teploty při průchodu vrátnicí. Mají na to ostatně právo. Avšak při zjištění zvýšených hodnot na teploměru může o dalším postupu rozhodnout pouze lékař.

Důkaz chráněnou komunikací

Koronavirus ale není zdaleka jediným tématem, o němž je v právu řeč. Unie obhájců přišla s iniciativou uzákonit zákaz použití důkazů odposlechem mezi podezřelým a advokátem, tedy komunikace z doby předtím, než se z podezřelého stane obviněný. Unie státních zástupců to za dobrý nápad nepovažuje. Právní rádce blíže představuje argumenty obou stran.

Solární arbitráže

Česko je na poli mezinárodního investičního práva čtvrtým nejžalovanějším státem světa. Mají na tom zásluhu arbitráže týkající se změn podpory obnovitelných zdrojů. Dlužno dodat, že Česko je v těchto sporech většinou úspěšné.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, věřím, že červnové vydání Právního rádce nabízí témata, která i vás zaujmou. Přeji hezké čtení.

Autoři: Martin Drtina