Všechny terminály elektronické evidence tržeb (EET) mohou zůstat do konce roku vypnuté. Původně schválený návrh počítal s kratší lhůtou, jen tři měsíce po skončení nouzového stavu. Od ledna se pak EET rozšíří na všechna zbývající odvětví, hlavně řemeslníky, advokáty nebo lékaře. Senát dokonce požadoval, aby o poslední vlně rozhodovala až nová sněmovna vzešlá z voleb v roce 2021. Podporu mezi stávajícími poslanci však tato myšlenka nenašla.

Úsporný efekt odkladu evidence tržeb se ještě dá chápat u firem, pro které povinnost vystavovat účtenky s kódy FIK a BKP zatím neplatila. Pořízení terminálu, propojení s účetním systémem, proškolení obsluhy jistě znamenají pro podnik náklady.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?