Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ohlédneme-li se za třiceti dny uplynulými od dubnového vydání Právního rádce, máme za sebou měsíc příkazů a zákazů. Jedno opatření v boji proti pandemii střídalo druhé a nebylo lehké se zorientovat, co zrovna platí. Na novou situaci si musely zvyknout všechny profese, právníky nevyjímaje. Je proto jasné, že ani my v Právním rádci téma koronaviru a důsledků s ním spojených pominout nemůžeme. Podívali jsme se na práci advokátů, notářů i soudců za nouzového stavu. Ne ve všech případech to jde, ale kde je to jen trochu možné, využívají pro kontakt s klientem techniku. A tak i reportáž s obhájcem Tomášem Sokolem, kterou najdete ve společenské části časopisu, vznikala netradičně přes Skype.

Úřady v časech koronaviru

U přestupkových komisí a odborů zabývajících se přestupky se obdobně jako u soudů rušila nařízená jednání. Výslechy svědků, podávání vysvětlení i nahlížení do spisů − co mohlo počkat, odložilo se. Problémem jsou ale promlčecí doby. Úřady si v závodě s časem mnohde vypomáhaly přerušením řízení, v Brně pak dokonce volaly po přestupkové amnestii, která by jim pomohla vyčistit stoly obtěžkané spisy. Jenže nápad se očividně neujal. Nenašel pochopení ani u prezidenta, který jediný by amnestii mohl vyhlásit, ani u advokátů, kterým nepřijde správný ani spravedlivý.

Chránit před krizí potřebuje i trh. A to je úkol pro antimonopolní úřad. Bude muset ohlídat nejen firmy, které by chtěly na krizi vydělat, ale i stát, aby jeho veřejná podpora nenarušovala zdravou soutěž.

Občané se hlásí k pokroku

Známe už také výsledek ankety Zákon roku. Tentokrát je o dost přesvědčivější než kdy předtím. Téměř polovina hlasujících našla zalíbení v takzvané digitální ústavě. Zákon garantující právo občana vyřídit si své záležitosti se státem elektronicky, na dálku, nabývá v časech, jako je tento, zvláštního významu.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, okolnosti donutily na práci na dálku přejít i naši redakci. Dostáváte do ruky vydání, které jsme od první do poslední strany připravili ze svých domovů. Věřím, že se to nepodepsalo na jeho kvalitě. Přeji vám příjemné čtení.

Autoři: Martin Drtina