Soutěžní úřady řeší bezprecedentní situaci: Jak se vyrovnat s pandemickou krizí a s ní související nelehkou situací podniků a současně nepřestat chránit hospodářskou soutěž. Opatření vlád, která mají za cíl zpomalit šíření koronaviru, totiž již dnes výrazně ovlivňují ekonomiky zasažených států. Nejen tuzemská vláda přistoupila k uzavření obchodů, restaurací či omezení cestovního ruchu. A tato omezení mění jak fungování jednotlivých podniků, tak i dynamiku trhu a konkurence.

Přísný dohled i v době krize

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže už koncem března oznámil, že ani v době pandemie není důvod k povolování dohledu nad dodržováním soutěžních pravidel. Naopak, právě v době krize je potřeba bezvýjimečně postihovat protisoutěžní chování firem, které by se z nastalé situace snažily získat prospěch. ÚOHS proto upozornil, že jsou to "zejména tvrdé kartelové dohody a zakázané vylučovací praktiky dominantních soutěžitelů související s krizově nezbytným zbožím a službami, jako jsou potraviny, energie, léky apod., na které úřad se v příštích týdnech a měsících zaměří." Nepřistoupil tak na rétoriku, podle které by současná krizová situace ospravedlňovala spolupráci mezi soutěžiteli, kterou by právo za běžných okolností považovalo za zakázanou a která by omezovala hospodářskou soutěž. "Historie ukazuje, že v době ekonomických potíží vzrůstá motivace k protisoutěžnímu jednání," upozorňuje Robert Neruda, bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a partner kanceláře Havel & Partners, a zároveň dodává, že soutěžní úřady jsou už poučeny minulými krizemi, a proto z přísné aplikace soutěžního práva nehodlají ani dnes ustoupit.

Jiná situace nastává v případech, ve kterých by kooperace soutěžitelů byla vedená snahou usnadnit distribuci či zpřístupnění zboží, kterého je v současnosti nedostatek. I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uznává, že výjimečný stav si jistě vyžádá výjimečnou potřebu spolupráce některých podnikatelů. Podle vyjádření ÚOHS však taková spolupráce "musí být prováděna výhradně v zájmu zajištění zboží a služeb, které jsou v době pandemie klíčové a jejich zajištění je současnou situací ohroženo." Mezi takové zboží nebo služby patří podle advokátky Deloitte Legal Kateřiny Mandulové zejména léčivé přípravky a zdravotnický materiál, které se používají k testování a léčbě pacientů s onemocněním covid-19 nebo přispívají k zastavení jeho šíření. "Může se ale jednat i o některé druhy spotřebního zboží," říká advokátka.

V pochybnostech, zda se o tento výjimečný případ jedná, je český soutěžní úřad připravený s firmami předem konzultovat zamýšlené spolupráce. "Úřad navíc přislíbil, že své stanovisko vydá rychle, do několika pracovních dní. Pokud by tomu tak bylo, bude to velká pomoc," přiznává Neruda.

Podnikům jde o čas

Soutěžní právo ale ovlivní i působení podniků, které s nedostatkovým zbožím nebo službami neobchodují. Mnoho firem ze zasažených sektorů se totiž snaží přežít velké ztráty příjmů spojením s jinými podniky. Podle platné právní úpravy ale musí dodržet standstill povinnost, a tak k zamyšlenému spojení nemohou přistoupit, dokud Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o zmíněné strukturální změně pravomocně nerozhodne.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?