V anketě Zákon roku, jejímž cílem je poukázat na nejlepší předpis uplynulého roku, letos zvítězil zákon o právu na digitální služby přezdívaný též digitální ústava. Ten dává lidem právo nejpozději začátkem roku 2025 komunikovat se státními úřady elektronicky. Se 47 procenty získaných hlasů se norma stává de facto "miláčkem národa". Lidem dává příslib pokroku, na nějž čekali od 90. let minulého století. Zároveň ale zákon zachovává i řadu výjimek z digitalizace, kvůli nimž budou muset lidé dál na některé úřady osobně.

Tak jasné vítězství v anketě Zákon roku nebývá běžné. "Náskok zákona o právu na digitální služby je opravdu velký, v minulosti bývaly výsledky hlasování vyrovnanější," komentuje výsledek Tomáš Babáček, advokát Deloitte Legal a předseda nominační rady. Druhý zákon v konečném pořadí získal necelých 19 procent hlasů. Šlo o novelu sbírkového zákona, podle níž mají nové předpisy nabývat účinnosti vždy jen od 1. ledna nebo od 1. července. Pětici předpisů do ankety vybrala začátkem roku odborná nominační rada složená ze zástupců byznysu, neziskových organizací a právních a daňových specialistů. O vítězi rozhodovala veřejnost.

Digitální ústava také zakotvuje, že pokud stát do stanovené lhůty úplný digitální kontakt s úřady nezajistí, budou se lidé moci svého práva domáhat u soudu. "Úspěch tohoto zákona je podle mého názoru dán dlouholetým voláním široké veřejnosti po inovacích ve službách státní správy. Vedle dálkové obsluhy banky či nákupu zboží budou lidé moci obstarat i další běžné záležitosti, jejichž garantem je stát, prostřednictvím počítače a internetu," potvrzuje lokální partner advokátní kanceláře White & Case a specialista na IT právo Tomáš Ščerba.

Za to, že je státní správa s digitalizací pozadu, byla a je často kritizována. Koronavirová krize toto zpoždění ještě více zdůraznila. "Je zřejmé, že každá moderní země musí vyvinout maximální úsilí, aby držela krok s vývojem a moderními technologiemi. V tomto vnímám přínos vítězného zákona," komentuje výsledek advokát Zdeněk Tomíček, který v nominační radě ankety reprezentoval Asociaci malých a středních podniků.

V očekávání reálného efektu

Úspěch nové zákonné normy v anketě těší i ministerstvo vnitra, pod nějž rozvoj eGovernmentu v Česku spadá, ač není jejím autorem. Iniciátorem byla ICT Unie, sdružující velké technologické firmy. Ministerstvo poté doplnilo důležité novely, zejména zákona o elektronické identifikaci či základních registrech, které elektronizaci úřadů v praxi umožní.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?