Cílem vlády je pročistit a zpřehlednit český právní řád. Ten obsahuje asi 42 tisíc platných právních předpisů. Ministerstvo vnitra předpokládá, že obsoletních bude patrně několik tisíc z nich. Vypsalo proto veřejnou zakázku na Analýzu právního řádu České republiky za účelem identifikace obsoletních právních předpisů. Výstup z této analýzy pak poslouží jako podklad pro jejich zrušení. Jenže zadávací podmínky veřejné zakázky jsou podle odborníků značně omezující a výběr vhodného dodavatele se protahuje.

Ministerstvo v rámci veřejné zakázky hledá tým právních expertů, kteří by prozkoumali všechny dosud platné právní předpisy, které vznikly na českém území od 28. října 1918 do 31. prosince 2018, a vytipovali mezi nimi ty obsolentní. To jsou ty, které sice formálně stále platí, ale v praxi se už nepoužívají. "Analýza, respektive zrušení obsoletních právních předpisů, bude mít pozitivní dopad na administrativní zátěž, zpřehlední právní řád České republiky a ulehčí tvorbu datové báze systémů eSbírka a eLegislativa," slibují zadávací podmínky k veřejné zakázce. Oba projekty jsou teď ve fázi digitalizace dat a vývoje nástrojů. Letos v prosinci by měly být spuštěny do pilotního provozu. Díky výstupům z analýzy chce vnitro v těchto systémech do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáta práva skutečně relevantní.

"Komplexní analýza však má větší ambice − jejím výsledkem bude celková databáze právního řádu České republiky. Kromě identifikace, zda je právní předpis platný, zrušený, či obsoletní, bude databáze obsahovat také údaje o všech důvodech, pro které je právní předpis považován za obsoletní, dále označení ústředního správní úřadu, který má právní předpis v gesci, a vazby mezi právními předpisy a jejich prováděcími právními předpisy," přibližuje Adam Rözler z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Databáze má taky určit okruh adresátů právní normy a všechny právní předpisy rozřadit do 117 oblastí práva, jako například pracovní právo, ústavní právo a tak dále.

Výběr vhodného dodavatele analýzy se však komplikuje. V polovině dubna vypršel termín pro odevzdání nabídek veřejné zakázky. Ministerstvo obdrželo jen dvě nabídky a o vítězi dosud nerozhodlo. "V rámci veřejné zakázky byly podány námitky, o kterých nyní zadavatel rozhoduje. Do rozhodnutí o těchto námitkách, respektive do rozhodnutí o následném přezkumu, nelze vybrat vítěze," informoval Rözler.

Jako poměrně problematické se ukazují i zadávací podmínky veřejné zakázky. Podle nich se má realizační tým skládat z osoby garanta a dále z právníků specialistů v oblasti právní historie, veřejného práva, soukromého práva, ústavního práva a právní teorie. Všichni přitom musí mít nejméně pětiletou praxi a vysokoškolské právnické vzdělání absolvované v České republice.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?