I dlužník může být dobrým poručníkem, rozhodl Ústavní soud

I zadlužená osoba může být způsobilá k výkonu funkce poručníka. Ve svém nálezu na to upozornil Ústavní soud.

Obecné soudy nevyhověly ženě, která usilovala o jmenování poručnicí nezletilého chlapce. Vycházely při tom z ustanovení občanského zákona, podle kterého osoba s dluhy řádově ve výši 300 tisíc korun svým "způsobem života nezaručuje, že je schopna funkci poručníka vykonávat řádně", a to i přesto, že již několik let o chlapce pečuje.

Ústavní soud se s tímto náhledem neztotožnil. Konstatoval, že se žena intenzivně snaží dluhy splácet a že její dluhy nesvědčí o možném minulém rizikovém chování, jako například gamblerství či alkoholismus. I takové případy se však musí posuzovat individuálně a podle soudců automaticky nevylučují schopnost plnit funkci poručníka. Každý má totiž právo na druhou šanci. "Obecné soudy by proto neměly klást důraz na to, co stěžovatelka v minulosti nezvládla, nýbrž na to, že prokázala ochotu obětovat se pro jiného a pomáhat mu," uvádí v závěru nálezu soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Více informací najdete v nálezu sp. zn. II. ÚS 4054/19

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?