Nouzový stav vyhlášený 12. března s sebou přinesl také zákaz opuštění území České republiky pro její občany a cizince s povoleným pobytem nad 90 dnů. Vláda tímto způsobem eliminovala právo svobodně opustit území státu, které je stále vnímáno jako jeden ze symbolů svobody znovu získané na konci roku 1989. Důvody pro tento zásah na rozdíl od poměrů před listopadem 1989 nejsou politické. Nicméně se pořád jedná o citelný zásah do jednoho ze základních práv garantovaných Listinou základních práv a svobod.

K eliminaci práva podle jejího článku 14 odst. 2 došlo usnesením vlády číslo 76/2020 Sb. s odkazem na § 6 zákona číslo 240/2020 Sb., tedy takzvaný krizový zákon. Stalo se tak ale dosti kreativně. Zakázat vstup na území státu cizincům umožňuje až § 7 krizového zákona pro případ stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Se zákazem vycestovat krizový zákon nepočítá vůbec. Zmíněný § 6 odst. 1 písm. b) počítá se zákazem vstupu na vymezená území. Vláda se rozhodla, že vymezeným územím bude celé území státu pro cizince a pravděpodobně také hranice státu pro občany. Aplikace je to kreativní, ale krizová opatření se vždy legitimují sama a určitá kreativita je v prvních fázích krize vždy nezbytná k jejímu zvládnutí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?