Elektronizace se nemůže vyhnout žádnému oboru včetně práva. Tradiční "papírové" zdroje práva jsou překonány. Moderní digitální eStát v rámci plánovaného eGovernmentu či eJustice by měl zajistit efektivnější výkon veřejné moci i justice.

Totální dostupnost všech relevantních textů soudních rozhodnutí v oficiálních státních internetových databázích musí být součástí dnešní právní kultury. V dynamice 21. století s obrovskou hypertrofií a převraty právního řádu i rozhodovací praxe nemůžeme spoléhat na "shora posvěcený výběr" takzvané institucionálně publikované judikatury v úředních sbírkách či nahodilou výběrovou soukromou publikaci, jako je tomu nyní. Právní stát by měl zaručit oficiální on-line přístup a nabízet kompletní informace. Analogická situace ostatně trvá i ohledně přístupu k závazným textům obecně právních předpisů. Nekontrolovaným "pirátským" zveřejňováním mohou být ohroženy různé chráněné zájmy. Hromadné elektronické zveřejňování rozhodnutí ve smyslu konceptu "open justice" slouží k veřejné kontrole soudnictví. Transparence výsledků soudního rozhodování může zvýšit důvěru v soudnictví i jeho kvalitu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?