Do tří let od účinnosti připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví by měly být české nemocnice digitální, očekává Martin Zeman, ředitel Národního centra pro elektronické zdravotnictví. Zákon, zkráceně nazývaný o eHealth, má nastavit technické standardy digitalizace a umožnit vznik infrastruktury pro sdílení záznamů mezi poskytovateli zdravotních služeb. "Cílem je, aby se lékaři dostali k údajům o pacientech a k lékařským zprávám na několik málo kliknutí a aby měli prostředek, jak tyto informace bezpečně sdílet," popisuje náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar. Resort už má první paragrafové znění návrhu. To teď projednává s lékaři a dalšími odborníky.

Původně jste plánovali předložit návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví vládě do konce loňského roku. Zatím se tak ale nestalo. Proč?

Radek Policar: Jsme zhruba v půli cesty. První návrh zákona vznikl před několika měsíci. Ten jsme poslali do vnitroresortního připomínkového řízení. To běželo do prosince. Od té doby se potkáváme se zdravotnickými subjekty, zdravotními pojišťovnami, sbíráme od nich zpětnou vazbu na návrh a vyjasňujeme si ji s nimi. Potkáváme se a hledáme adekvátní řešení.

Kdy tedy očekáváte, že by mohl být upravený návrh zákona hotový a mohli byste jej poslat do vlády?

Radek Policar: Náš aktuální časový plán je, že by to mělo být v polovině letošního roku.

Radek Policar

je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Během své kariéry pracoval v řadě zdravotnických zařízení, například v brněnské fakultní nemocnici nebo v Masarykově onkologickém ústavu. V letech 2013 až 2014 byl také přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Je autorem odborné publikace Zdravotní dokumentace v praxi a na téma zdravotnického práva také přednáší. Náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo je od roku 2015.

Očekáváte, že se návrh v reakci na probíhající debatu ještě zásadně změní?

Radek Policar: Určitě dojde ke změnám. A není to o tom, že někam doplníme čárku nebo škrtneme půl věty. Je jasné, že některé věci z toho návrhu úplně vypustíme. Stěží vám dnes popíšeme, jak přesně bude zákon vypadat, až půjde do vlády. Nyní jsme někde v půlce mezi naší původní představou a mezi konsenzem se zdravotnictvím a dalšími resorty, který nakonec půjde do vlády.

Buďte prosím konkrétní. Jak výrazně se nynější podoba návrhu liší od toho, co bylo popsáno ve věcném záměru zákona o elektronizaci zdravotnictví?

Martin Zeman: Představy z věcného záměru jsou představy elektronizace zdravotnictví podle strategie, v níž jsme identifikovali potřebu legislativních změn. Tam, kde se nám je povedlo v paragrafovém znění navrhnout a dosáhnout shody s připomínkovými místy a dalšími zainteresovanými stranami, je nyní dopracováváme, abychom návrh stihli v co nejkratším čase předat do dalšího legislativního procesu. Jde zejména o základní podporu státu pro eHealth, to jest existence základní autoritativní údajové základny resortu, možnosti autentizace a autorizace zdravotníků, pacientů, vytváření jednotlivých služeb založených na přijímaných standardech eHealth. Dále chceme zákonem přispět k plnění našich závazků vůči Evropské unii v oblasti sdílení zdravotních záznamů přes hranice. Tuto úpravu přenášíme ze zákona o zdravotních službách a dále ji rozpracováváme. Navíc nás doprovází legislativní i technické změny v eGovernmentu, v jejichž důsledku se změní přístup k řízení identitních prostředků. A na to všechno musíme průběžně reagovat.

Novinek, které měl podle věcného záměru zákon o elektronickém zdravotnictví obsahovat, je poměrně hodně. Měly tam být autoritativní registr, doplňkový registr, index zdravotnické dokumentace, emergentní záznamy, pacientský souhrn. S čím z toho se stále do návrhu počítá?

Radek Policar: Téměř se vším, co jste řekla. Aktuálně pouze zvažujeme, že z návrhu vyškrtneme regulaci emergentního záznamu a osobního zdravotního záznamu. Všechny ostatní věci, které byly ve věcném záměru, budou i v návrhu zákona.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?