V polovině února byl ve Sbírce zákonů publikován nový zákon číslo 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů. Základní cíle této úpravy ministerstvo pro místní rozvoj jakožto zpracovatel tohoto právního předpisu shrnuje následovně:

  • vymezení základního právního rámce realitního zprostředkování;
  • posílení ochrany klientů (zejména spotřebitelů) a
  • zvýšení důvěry v realitní služby.1 💬

Vymezení základního právního rámce

Realitním zprostředkováním je podle nového zákona činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy. Zákon vymezuje pojmy jako realitní zprostředkovatel, smlouva o realitním zprostředkování a samotná realitní smlouva.2 💬

Podmínkou výkonu činnosti realitního zprostředkovatele je bezúhonnost3 💬 a dále splnění požadavků na odbornou způsobilost. V této souvislosti dochází i ke změně živnostenského zákona,4 💬 který bude živnost "realitního zprostředkování" nově upravovat.

Realitní zprostředkovatel poskytuje své služby na základě smlouvy o realitním zprostředkování. Tato smlouva vyžaduje písemnou formu a pod sankcí neplatnosti5 💬 musí obsahovat tři základní údaje. Prvním je označení předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo používání. Druhým pak výše kupní ceny, nájemného nebo jiné úplaty, popřípadě způsob jejich určení, je-li realitní smlouva úplatná. Třetím je výše provize, nebo způsob jejího určení.

Kontrola nad dodržováním povinností realitního zákona je rozdělena mezi obecné živnostenské úřady a ministerstvo pro místní rozvoj6 💬, které také budou projednávat související přestupky. Ty jsou koncipovány shodně jak pro podnikající fyzické osoby, tak pro právnické osoby.

Posílení ochrany klientů

Za účelem ochrany klientů realitní zákon zavádí povinné pojištění realitních zprostředkovatelů. Tato povinnost platí po celou dobu výkonu jejich činnosti. Porušení této povinnosti je spojeno se skutkovou podstatou přestupku, za jehož spáchání lze uložit pokutu až do výše jednoho milionu korun. Tato pokuta je v kontextu celého realitního zákona tou vůbec nejvyšší možnou.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?