Jana Hladká Zilvarová byla úspěšnou advokátkou, spoluzakladatelkou a partnerkou advokátní kanceláře Z/C/H Legal. Před deseti lety se ale rozhodla radikálně změnit kariéru. Opustila práci pro klienty a začala se v Z/C/H Legal naplno věnovat managementu a marketingu. Dnes říká, že předchozí advokátní praxe pro ni byla výhodou i nevýhodou zároveň. Zná potřeby advokátů a jejich klientů, což jí pomáhá v její každodenní práci. Usnadnilo jí to třeba výběr softwaru pro potřeby kanceláře. Zároveň ale přiznává, že jí na začátku chyběla třeba znalost účetnictví. Zpětně ovšem hodnotí své rozhodnutí soustředit se výhradně na řízení kanceláře jako šťastné. "Ve středně velkých kancelářích, jako je ta naše, nemají partneři obvykle čas věnovat se manažerským činnostem a řízení lidí," říká Hladká Zilvarová. Profesionální manažer se znalostí práva je tak výhodou, má čas vést a rozvíjet tým, dohlédne na vyvážené rozdělení práce a v případě potíží má čas i na krizovou komunikaci.

Co všechno obnáší práce manažera v advokátní kanceláři?

Je to tisíc věcí. Je to vše kolem personalistiky od výběrových řízení a až po ukončování pracovních poměrů. K mým povinnostem patří také interní komunikace v rámci kanceláře. Je velmi důležité naslouchat lidem, a když se jako partner věnujete práci pro klienty, tak na to prostě nemáte čas. Já mám s každým zaměstnancem pravidelně každý rok pohovor, kde vzájemně hodnotíme naši spolupráci. Dále nastavuji na koncepční úrovni IT záležitosti, vybírám vhodnou IT infrastrukturu a software. Sleduji, co se na trhu IT v právní oblasti objevuje, abychom se mohli neustále posouvat vpřed. Starám se také o marketingovou koncepci naší advokátní kanceláře a její propagaci na sociálních sítích. A pak samozřejmě máme interní reporting. Tak jako manažer v každé jiné firmě dostávám standardní reporty − průběžné informace o hospodářském výsledku, profitabilitě aktivit, přehledy závazků a pohledávek, manažerské účetnictví. Spoustu času samozřejmě zabere i business development, péče o klienty či komunikace s partnerskými sítěmi advokátních kanceláří, ve kterých se poměrně aktivně angažujeme.

Řadu let jste se věnovala advokacii, proč jste se rozhodla naplno přejít do managementu?

Ten krok jsem udělala, když se mi narodily děti. Do té doby jsem měla na starosti velké projekty a pochopila jsem, že nejsem schopná na potřeby klientů, kteří si žádají odpověď v řádu hodin, tak rychle reagovat. Navíc naše kancelář rostla a byl potřeba někdo, kdo by se věnoval jejímu vnitřnímu fungování. Byla to de facto nutnost, ze které se ale postupem času stala výhoda. Vidět je to třeba na stabilitě našeho týmu. Třetina kolegů je u nás od studentských let. To není v oboru úplně obvyklé. Je to výsledek toho, že jim mohu dát potřebnou péči, naslouchám jim, ptám se jich, co jim vyhovuje a co ne.

Jana Hladká Zilvarová

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po studiích sedm let pracovala v německé advokátní kanceláři Gleiss Lutz, kde vedla tým právníků zaměřujících se na oblast práva nemovitostí. Radila zejména zahraničním investorům s výstavbou a financováním veřejné i soukromé výstavby, jako jsou například nákupní centra či průmyslové areály. V průběhu studijního pobytu v Londýně pracovala také jako právní asistent v přední britské advokátní kanceláři Herbert Smith. V roce 2005 společně se svým manželem založila advokátní kancelář Z/C/H Legal. V roce 2010 se přestala aktivně věnovat práci pro klienty a vzala si na starost management a marketing kanceláře.

Profesionální manažeři ve firemním sektoru bývají obvykle ekonomové. Vy jste vystudovala právo. Jak pro vás byl přechod do managementu obtížný?

Když jsem udělala rozhodnutí, že se budu věnovat řízení kanceláře, byla jsem zrovna doma s dětmi. Práce mi chyběla, měla jsem obrovskou chuť všechno nastudovat. Byla jsem na několika kurzech a bavila jsem se se spoustou kamarádů manažerů, na co bych se měla soustředit. Přerod nebyl tak obtížný, jak by se mohlo zdát. Učila jsem se praxí. Požádala jsem třeba naši účetní, aby mě naučila číst v účetní závěrce a vysvětlila mi, co jednotlivá čísla znamenají.

Říkáte, že jste sbírala rady od známých. Co bylo nejcennější radou, kterou jste dostala?

To, že když je něco špatně, nemám odkládat řešení problému. Mám udělat rozhodnutí, i když vím, že je obtížné. Jeho odkládání nic neřeší, spíše naopak. Například pokud jsem po určité době přesvědčená, že jsme si s některým kolegou nesedli, tak nemám odkládat jeho propuštění. S velkou mírou pravděpodobnosti se to nikdy nezlepší. Stejné to je i v případě, když se člověk rozhoduje o spolupráci s externími dodavateli. Pokud něco nefunguje, dát jednu dvě šance, a když se to nezlepší, spolupráci ukončit. Nejde to odkládat kvůli tomu, že výběrové řízení na nového dodavatele je časově náročné.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?