Právníci, nebojte se programování! vyzývá Lukáš Michna čtenáře již v úvodu svého díla s názvem "Programování pro právníky". Hned zkraje vysvětluje, že ani právníkům coby absolventům humanitního oboru není svět programování zapovězen, dokonce jim může velice usnadnit život při každodenním výkonu právní praxe. Michna se tak připojuje k dalším právníkům, kteří se snaží o osvětu na poli právních technologií. Čtenáře nabádá, aby se do tajemství tvoření efektivních aplikací ponořili na vlastní pěst. Sám autor během své advokátní praxe totiž zjistil, že často bojuje s rutinními úkoly, které vyžadují opakování stále stejných činností, pouze s jinými daty. A ačkoliv se podle Michny nejednalo o činnosti kdovíjak intelektuálně náročné nebo zajímavé, zabíraly spoustu času, který lze využít efektivnějším, příjemnějším nebo zábavnějším způsobem. Při zkoumání možností pokročilého využití výpočetní techniky v právní praxi se tak setkal s nutností jednoduchého programování.

Ve své knize popisuje možnosti použití webových technologií pro tvorbu aplikací užitečných pro právníky. Nabízí taktéž řešení běžných právních problémů, jako je například počítání lhůt, úroků, smluvní pokuty nebo výpočet soudního poplatku, programovou cestou.

Zamyšlení na úvod

Programování i jeho postupy Michna v knize připodobňuje k běžným činnostem advokáta. Programování v obecném smyslu znamená analýzu problému a návrh jeho řešení, přičemž řešení je popsáno sadou instrukcí, které mají být provedeny, a to zpravidla počítačem. Procesem, ne nepodobným programování, tak může být i tvorba smlouvy. I ta by totiž, je­-li k její přípravě přistupováno s dostatečným rozmyslem, měla vycházet z analýzy předmětu smlouvy a výsledkem by měl být dostatečně jasný popis výsledku zamýšleného stranami, včetně dostatečně návodného popisu postupu, jakým má být zamýšleného výsledku dosaženo.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?