Ctibor je docela pěkné mužské jméno. Přesto jich moc v Česku nenajdeme a stejně tak pomálu je i slavných nositelů tohoto jména v české historii. Leč jeden ze 13. století je velmi zajímavý. Podle dochovaných pramenů se roku 1244 takto jmenoval zemský sudí − pravděpodobně první v Čechách. Tedy už ne dvorský sudí − jinými slovy prodloužená ruka panovníka −, ale osoba se stavovskými pravomocemi.

Tento Ctibor rozhodoval veškeré spory české šlechty. Panovník v té době vládl sice kvalitní − Přemyslovec Václav I. −, ale nemohl na všechno stačit sám. Navíc pro vývoj českého práva bylo zřízení instituce zemského sudího nesmírně důležité. Panovník byl totiž také normotvůrce, a pokud v rámci svého uvážení rozhodl (třeba i prostřednictvím "svého" dvorského sudího) při, která nebyla prozatím psaným právem upravena, pak se toto rozhodnutí stávalo dalším právním předpisem pocházejícím však opět od panovníka. A najednou tu máme zemského sudího, vytvářejícího také nové právo s dopadem na celé království. V Čechách se tak poprvé objevuje skutečná soudcovská normotvorba. Posléze se zemský sudí stává nejvyšším zemským sudím a předsedá zemskému soudu.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?