Důraz na ochranu klimatu a stále větší regulace týkající se životního prostředí se promítají i do praxe tuzemských advokátních kanceláří. Především obce a soukromé firmy poptávají stále častěji odborné poradenství a služby, které souvisí s ekologickými výzvami dneška. "V posledních letech je nárůst podílu zřetelný, a to u klientů ze soukromé i veřejné sféry. Otázky ochrany životního prostředí se rozhodně dostávají do popředí zájmu veřejnosti, na což pak reaguje i právní regulace, její změny a nakonec i vymáhání," říká advokát Jaroslav Heyduk z kanceláře Rowan Legal. Zatímco před několika lety se jednalo o jednotky případů, nyní jde o desítky a do budoucna kancelář očekává ještě výraznější nárůst. "Veřejná diskuse nad tématem klimatických změn a jejich dopadů na životní prostředí v Česku zvyšují zájem o tuto problematiku," uvádí Heyduk.

Podle advokáta Miloše Tuháčka z kanceláře Korbel, Tuháček & Partneři jsou lidé aktivnější při uplatňování svých práv. "A to v nejrůznějších správních řízeních, ať už například územních nebo stavebních," říká advokát.

Důvodem, proč se lidé na právníky obracejí, je i to, že právní úprava v oblasti životního prostředí je často komplikovaná a vyžaduje komplexní přístup. "Bez pomoci specializovaného právníka se s regulací lze vypořádat jen stěží. Co v minulosti zvládl ekolog či projektant, již dnes nepostačuje a pomoc specializovaného advokáta je tak nevyhnutelná," míní advokát Filip Hloušek z kanceláře Deloitte Legal. Například projekty založené na principech trvale udržitelného rozvoje vyžadují rozsáhlý právní servis v mnoha oblastech − na úrovni přípravy smluvní dokumentace, veřejných zakázek či řešení později vzniklých sporů.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?