Závěr minulého roku se stal významným milníkem pro oblast takzvaných udržitelných financí. Došlo totiž k dosažení dohody o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování. Jde o takzvané nařízení o taxonomii. S určitým zpožděním tak dochází ke kompletaci legislativního balíčku tří nařízení, který tvoří jeden z pilířů akčního plánu Evropské komise z března roku 2018 stanovujícího pravidla financování udržitelného růstu.

Nařízení o taxonomii představuje rámec pro vymezení klasifikačního systému ekonomických činností. Jeho cílem je určit, zda je daná ekonomická činnost environmentálně udržitelná. Zavedením nové klasifikace má dojít k větší transparentnosti na trhu finančních produktů označovaných jako "udržitelné" či "zelené", a to zejména prostřednictvím jejich snadnější identifikace a komparace. Nařízení rovněž cílí na omezení takzvaného greenwashingu, má tedy zamezit klamavým praktikám při označování finančních produktů. S dalším využitím taxonomie se počítá ve vztahu k budoucímu unijnímu standardu pro zelené dluhopisy nebo pro označování finančních produktů unijní ekoznačkou.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?