Banka ING podporuje přechod na udržitelné globální hospodářství a věří, že taxonomie čili klasifikační systém udržitelných činností je nezbytným stavebním kamenem a vítanou iniciativou stanovující standardy pro další rozvoj udržitelného financování. Představuje důležitý krok k definování "zelených" činností. Má zabránit takzvanému greenwashingu, tedy klamavému značení "zelených" produktů, a pomoci přesměrovat finanční toky do nízkouhlíkových a transformačních hospodářských činností. K tomu, aby se zlepšil přehled o udržitelných aktivitách korporací, potřebujeme smysluplné, spolehlivé a harmonizované vykazování dat. Finanční instituce hrají v tomto procesu klíčovou roli, ale nemohou v tom být samy.

Taxonomie má podle nás tři zásadní roviny. Zaprvé vyšší přesnost a transparentnost údajů zveřejňovaných bankami i korporacemi usnadní zavedení taxonomie a zlepší udržitelné ratingy. Silný a na jasných principech založený rámec výkaznictví, vyvinutý pracovní skupinou Rady pro finanční stabilitu pro zveřejňování finančních informací v souvislosti s klimatem, výrazně zvyšuje úroveň harmonizace, kvantity a kvality údajů týkajících se klimatu, poskytovaných bankám a jiným investorům.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?