Statutární orgány společností by si měly dát pozor, jakým způsobem se dělí o své pravomoci a jak si úkoly svěřené jednotlivým členům kontrolují navzájem. Takové varování v poslední době opakovaně dávají soudy členům představenstva a jednatelům společností. Když kontrolu zanedbají a jejich kolega třeba zpronevěří peníze nebo způsobí krach firmy, hrozí jim, že budou muset škodu nebo její část zaplatit i oni sami. A to i v případě, že na chybu nakonec sami upozorní.

Nejvyšší soud nedávno řešil případ, v němž jeden z jednatelů zpronevěřil společnosti s ručením omezeným téměř tři miliony korun. Peníze postupně vybíral z účtu. Zpronevěru nakonec odhalil druhý jednatel a také na ni upozornil. Jenže až po dvou letech, co k neoprávněným výběrům peněz z bankovního účtu firmy docházelo. Podle rozhodnutí soudu tak musí ukradené peníze společnosti splatit společně a nerozdílně s pachatelem.

Ač se to může zdát překvapivé, všechny stupně soudů, které případ posuzovaly, došly k závěru, že i jednatel, který trestnou činnost svého kolegy odhalil, porušil péči řádného hospodáře. Svou funkci totiž vykonával jen formálně, nepodílel se na správě a řízení společnosti a nenastavil odpovídající kontrolní mechanismy. Věnoval se jiné práci, kterou v té době měl mimo podnik. A tak podle soudů na zpronevěru přišel pozdě.

"Pověří-li jednatel výkonem činností spadajících do jeho působnosti jinou osobu, je jeho povinností nejen prověřit, zda jde o osobu kvalifikovanou, ale také vytvořit jí podmínky pro výkon svěřené působnosti a efektivně kontrolovat, zda a jak je svěřená působnost vykonávána," popsal předseda senátu Nejvyššího soudu Petr Šuk.

Jednatel, který na zpronevěru upozornil, u soudu neuspěl ani s argumentací, že nerozuměl vedení účetnictví, a právě proto tuto práci svěřil svému kvalifikovanému kolegovi. "K prevenci zpronevěry, popřípadě k jejímu včasnému odhalení nebyla nutná znalost účetnictví, nýbrž alespoň minimální zájem o správu a řízení společnosti," uvádí Šuk v rozsudku. Neoprávněné výběry peněz bylo možné zjistit pouhým nahlédnutím do výpisu z účtu společnosti nebo do jejího internetového bankovnictví.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?