Koncem loňského roku ministerstvo spravedlnosti vypořádalo připomínky k návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Mnohé nedostatky ale v návrhu přetrvávají. Jednoduše se dají shrnout tak, že předkladatel upravuje nad rámec páté evropské směrnice proti praní špinavých peněz věci, které není nutné upravovat, a naopak neupravuje ty, které by bylo vhodné přijmout.

Jednou ze zásadních změn po vypořádání připomínek je rozhodnutí předkladatele nezařadit do zákona podílové fondy. Ty byly z působnosti zákona vyloučeny, protože by jinak u otevřených podílových fondů vznikala nutnost evidovat neustále proměnlivé množství mnohdy až několika tisíců podílníků. Taková argumentace je jistě legitimní, nicméně předkladatel už nevysvětlil, co s podílovými fondy, které jsou uzavřené. Jedna z možností, jak obcházet zákon a skrývat skutečné majitele, se naskýtá právě jejich prostřednictvím.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?