Senátoři o své parlamentní komoře rádi hovoří jako o pojistce demokracie a zdravého rozumu. Nechme stranou to, zda jsou v něčem lepší než poslanci a kolikrát tuto svou proklamovanou úlohu splnili a nesplnili. V nejbližší době budou mít příležitost zasáhnout při obraně zmiňovaných hodnot. Čeká je totiž hlasování o návrhu skupiny senátorů na doplnění článku 6 Listiny základních práv a svobod, týkajícího se práva na život, o právo na ochranu života se zbraní v ruce za podmínek stanovených zákonem.

S takto formulovaným návrhem je spojena celá řada právních nejasností. Především není zřejmý účel návrhu. Právní úprava nutné obrany a krajní nouze je dlouhodobě stabilní a vhodně nastavená ve prospěch bránícího se. Listina základních práv a svobod je nyní ohledně vyloučení ochrany života nastavena velmi široce. Ponechává na zákonu, které činy neoznačí jako trestné. Návrh na změnu listiny je tak pravděpodobně ve svém důsledku zužující. Má být podle něj se zbraní v ruce skutečně možné chránit pouze život? Tedy nově nemá být možné anebo má být pochybné, zda může zákon umožnit bránit se zbraní i jiné hodnoty, jako je například majetek, zdraví nebo lidská důstojnost? Připomeňme, že napadený neví, jaký je záměr útočníka. Má být "pouze" oloupen, anebo nakonec i zabit? Navíc zbraň mohou používat také například policisté. Návrh tak může dosti podstatným způsobem zasáhnout i do oprávněného použití zbraně ve službě.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?