Auditní zpráva Evropské komise ve věci střetu zájmů našeho premiéra vyvolala mnoho vášní. Není divu. Nestává se každý den, aby se v hledáčku unijních inspektorů ocitl člen nejvyššího unijního orgánu, tedy Evropské rady. To ale není zdaleka jediný důvod. Jedním z argumentů proti auditní zprávě je pochybnost, zda Evropská komise může vykládat české vnitrostátní právo.

Zpráva obsahuje vlastně dva pohledy. První hodnotí soulad české praxe s finančním nařízením Evropské unie proti střetu zájmů. Tu je nepochybné, že nařízení je přímo použitelné, přímo závazné pro všechny státy, a jelikož je unijní normou, mohou ho unijní orgány bez dalšího vykládat. Druhý pohled sahá ještě před účinnost finančního nařízení EU a hodnotí situaci ve světle českého práva.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?