Podle důvodové zprávy je smyslem tohoto nového zá­kona zefektivnit a zlevnit vymáhání menších typizovaných nároků například ve spotřebitelských vtazích tak, aby škůdce − typicky podnikatel − nesl odpovědnost i za menší, ale četná porušení práv slabší strany. Smyslem je i nezatížit justiční orgány, neboť se úkony soudu koncentrují do jednoho řízení namísto stovek samostatně podávaných žalob.

Fakticky však návrh zákona nedopadá jen do spotřebitelských vztahů, ale též do vztahů podnikatelských, tedy takzvaných byznys to byznys sporů, a nevylučuje ani hromadné žaloby na nemajetkovou újmu, například v otázkách porušení práv z ochrany životního prostředí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce iHNed.cz
Chcete si přečíst celý článek?